ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 3/4-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-3-4-iv-1937-2183539

BATTERSEA PARK RAIL CRASH: Λονδίνον, 2.- Σοβαρόν σιδηροδρομικόν δυστύχημα έλαβε χώραν την 8ην πρωινήν ουχί μακράν του σταθμού της Βικτωρίας. Μία αμαξοστοιχία, αναχωρήσασα εκ Κούλστον, παρά το Κρόυντον, συνεκρούσθη με ετέραν, η οποία επρόκειτο να εισέλθη εις τον σταθμόν του Μπάτερσυ. Αμφότεραι αι συγκρουσθείσαι αμαξοστοιχίαι είναι ηλεκτροκίνητοι. Συνεπεία της συγκρούσεως δώδεκα άτομα εφονεύθησαν και άλλα πεντήκοντα ετραυματίσθησαν.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Παρίσιοι, 2.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι ο απεσταλμένος του Προέδρου Ρούσβελτ κ. Νόρμαν Νταίηβις μετέβη εις το υπουργείον Οικονομικών, όπου αι αντιπροσωπείαι της Αγγλίας και της Αμερικής παρά τη διασκέψει της ζακχάρεως έσχον ιδιαιτέραν σύσκεψιν.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΝΤ: Παρίσιοι, 3.- Κατά τηλεγραφήματα προς το πρακτορείον Χαβάς, αι εφημερίδες της Πράγας σχολιάζουν διά μακρών τα πορίσματα του συνελθόντος εν Βελιγραδίω Συμβουλίου της Μικράς Αντάντ [Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία], επιμαίνουσαι ότι η ενότης μεταξύ των τριών Κρατών επεβεβαιώθη και πάλιν. Αμφιβολίαι -γράφει ο κ. Χούμπερτ Ρίπτα εν τη «Λιντόβε Νόβινι»- εξεδηλώθησαν και μεταξύ των φίλων της Μικράς Αντάντ όσον αφορά την αλληλεγγύην των μελών της, κατόπιν της αιφνιδίας υπογραφής της ιταλο-γιουγκοσλαυϊκής συνθήκης.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερον Σάββατον [3-ΙV-1937] και ώραν 6-7 μ.μ. εις τον «Ασκραίον» θα ομιλήση ο κ. Τέλλος Αγρας με θέμα: «Τρίτη κριτική περίοδος· Παλαμάς, Ξενόπουλος κ.λπ.».

«Ο ΔΟΚΤΩΡ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ». Μεγάλη μουσική κωμωδία με τους λαοφιλείς ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής Παρασκευά Οικονόμου, Μαρίκα και Αννα Καλουτά, Διανέλον, Τζινιόλην, Μαυρέαν, Κωνσταντίνου, Σπυρόπουλον, Παναγιωτίδου, Τζένην Αρσένην. Σκηνοθεσία: Toco Mizrahi. Μουσική πρωτότυπη: Ι. Κυπαρίσση. Από αύριον [5-IV-1937] στους κινηματογράφους Τιτάνια – Σπλεντίτ. [Σημ. «Φ»: Η ταινία, γυρισμένη στην Αίγυπτο, αναφέρεται ως λανθάνουσα και με πρώτη ημέρα προβολής την 4η Απριλίου 1938, αντί της 5 Απριλίου 1937. Στη διαφημιστική καταχώριση, απόσπασμα της οποίας αναδημοσιεύεται εδώ, ο τίτλος φέρει και το άρθρο.]