ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-6-iv-1937-2183980

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑΓΚΟΝΤΑ: Παρίσιοι, 5.- Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Μόσχας αναγγέλλουν ότι συνελήφθη ο άλλοτε αρχηγός της Γκεπεού, αρχηγός της Ασφαλείας και ήδη επίτροπος των Ταχυδρομείων των Σοβιέτ, Γιαγκόντα [Γκένρικ Γκριγκορίεβιτς Γιαγκόντα], όστις προηγουμένως είχεν απολυθή εκ της θέσεώς του υπό του Κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου. Οι λόγοι της συλλήψεώς του είναι άγνωστοι, μολονότι λέγεται ότι ενέχεται εις καταχρήσεις. Η κατηγορία όμως αύτη δεν φαίνεται η πραγματική αφορμή της συλλήψεώς του. […] Εν Λονδίνω, οι «Τάιμς» αποδίδουν την σύλληψιν του Γιαγκόντα εις διενέξεις μεταξύ αυτού και του αρχηγού της Γκεπεού [Γιέζωφ]. Λέγεται ότι ούτος είχε δημιουργήσει ίδιον στρατόν εκ 200.000 περίπου ανδρών. Ο «Ημερήσιος Tηλέγραφος» παρατηρεί ότι η σύλληψις του Γιαγκόντα θα προκαλέση ανακούφισιν εις τον ρωσσικόν λαόν διότι ο άλλοτε αρχηγός της Γκεπεού ήτο γνωστός διά την σκληρότητά του. [Σημ. «Φ»: Ο Γιαγκόντα κατεδικάσθη στην τρίτη και τελευταία μεγάλη δίκη της Μόσχας και εξετελέσθη στις 15 Μαρτίου 1938. Ο υπαρχηγός και διάδοχός του στην Γκεπεού και αντίπαλός του Νικολάι Γιέζωφ εξετελέσθη, με τη σειρά του, στις 4 Φεβρουαρίου 1940.]

ΑΓΓΛΙΑ, ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ: Παρίσιοι, 5.- Ο υφυπουργός του πρωθυπουργικού γραφείου [πρωθυπουργός Λεόν Μπλουμ, του Λαϊκού Μετώπου] κ. Ντε Τεσάν ομιλών χθες από ραδιοφώνου έκαμεν έκκλησιν υπέρ της συνεργασίας Αγγλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Γαλλίας χάριν του συμφέροντος της παγκοσμίου ειρήνης. Η καλή θέλησις, είπε, των τριών χωρών είναι απαραίτητος διά το έργον της ειρήνης. Πάσα πρότασις τείνουσα προς τον σκοπόν τούτον θα εξετασθή μετά μεγάλης προσοχής υπό της γαλλικής κυβερνήσεως, είπεν ο κ. Ντε Τεσάν.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΘΩΝΟΣ: Η Βαυαρική Ακαδημία απεφάσισε να δωρήση εις την Ελλάδα την Βιβλιοθήκην του πρώτου ημών Βασιλέως. [Σημ. «Φ»: Αλήθεια, ποιος γνωρίζει να μας πει τι απέγινε ο πλούτος αυτής της Βιβλιοθήκης;]

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΟΒΑΣ: Σήμερον εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» εις την σειράν διαλέξεων της «Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών» θα ομιλήση ο κ. Θεμ. Αθανασιάδης με θέμα «Τα ογδόντα χρόνια [από του θανάτου] του Σολωμού».

ΛΟΡΔΟΣ DAVID CECIL: Εις την μεγάλην αίθουσαν του Πανεπιστημίου αύριον θα ομιλήση ο κ. Δαυίδ Σέσιλ με θέμα: «Ο Βύρων».