ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-11-iv-1937-2184832

Ο ΕΡΟΛ ΦΛΥΝΝ ΣΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ: Ο γνωστότατος αστήρ του κινηματογράφου Ερολ Φλυνν, τον οποίον γνωρίζουν οι Αθηναίοι ιδία από την ταινίαν «Επέλασις της Ελαφράς Ταξιαρχίας», εθεωρείτο πρό τινων ημερών νεκρός, φονευθείς, όπως έγραφον αι ευρωπαϊκαί εφημερίδες εις την Μαδρίτην κατά τινα μεταμεσονύκτιον βομβαρδισμόν υπό των εθνικών αεροπλάνων. Η αλήθεια είναι ότι ο Φλυνν δεν εφονεύθη, αλλ’ ετραυματίσθη σοβαρώς. Θεραπευθείς επέστρεψε προ μιας εβδομάδος εις το Παρίσι. (Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε, μεταξύ άλλων:) «Ηθέλησα να πάω εκεί κάτω όπου οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ των. Πρέπει να δηλώσω ότι δε κάμνω πολιτικήν. Επήγα εις την Μαδρίτην διότι ήθελα να συλλέξω επί τόπου υλικόν δι’ εν νέον φιλμ. Διέτρεξα πολλά χιλιόμετρα ερήμου χώρας και τέλος έφθασα εις το μέτωπον της Γκουανταλαχάρας. Φοβερά μάχη διεξήγετο την ημέραν εκείνην.

Οι νεκροί των ερυθρών ήσαν τόσοι, που δεν επρόφθαναν να τους θάπτουν. Οι επιζώντες εστερούντο των πάντων. Επροχώρησα εις την πρώτην γραμμήν του πυρός, εισήλθον εις ένα χαράκωμα και μου έδωσαν ένα τουφέκι. Εκείνο το βράδυ οι εθνικοί μας έκαμαν φοβεράν επίθεσιν. Αι οβίδες έπιπτον και εξερρηγνύοντο σαν πυροτεχνήματα εις τον αέρα. Εδοκίμαζα αισθήματα όλως νέα. Η ζωή έχανε την αξίαν της πλέον. Την επομένην κατόρθωσα να φύγω από το μέτωπον. Καθώς εταξίδευα από την Βαλένθιαν εις την Μαδρίτην το αυτοκίνητόν μου έγινε στόχος των αεροπλάνων των εθνικών. Εις την Μαδρίτην όπου έφθασα, όλα ήσαν ερείπια. Ηταν περίπου η μία μετά τα μεσάνυκτα. Τα ερείπια εφαίνοντο προσλαμβάνοντα σχήματα φαντασιώδη. Σιγή θανάτου εβασίλευε παντού. Αιφνιδίως ήρχισεν ο βομβαρδισμός από τα εθνικά αεροπλάνα. Ενας τρομερός κλονισμός μ’ ανετίναξε και έπεσα κατά γης όπως το ανδρείκελον εις τα θεάματα των λαϊκών πανηγύρεων. Με μετέφεραν εις το νοσοκομείον. […]». [Ο Ερολ Φλιν, στο κέντρο, με Βρετανούς-μέλη της XV Διεθνούς Ταξιαρχίας των Δημοκρατικών στην Ισπανία. Πηγή φωτογραφίας: Jewish East End of London Photo Gallery.]