ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 24/25-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-24-25-iv-1937-2186847

GRIECHISCHE ALLEE ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Βερολίνον, 23.- Σήμερον εγένοντο εν Βερολίνω τα εγκαίνια της μετονομασίας μιας εκ των ωραιοτέρων αρτηριών του προαστείου του Βερολίνου Μπερσενεβάινεν (sic) [Oberschöneweide], εις ην εδόθη, τιμής ένεκεν της γερμανο-ελληνικής φιλίας, η νέα ονομασία Ελληνική Λεωφόρος. Παρέστησαν ο δήμαρχος του Βερολίνου κ. Λίπερτ, αι αρχαί της πόλεως, αντιπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών και Προπαγάνδας, ο Ελλην πρεσβευτής κ. [Αλέξανδρος Ρίζος] Ραγκαβής και το προσωπικόν της πρεσβείας. Ο πρωτοδήμαρχος του Βερολίνου κ. Λίπερτ εξήρε την πατροπαράδοτον φιλίαν μεταξύ του ελληνικού λαού και του γερμανικού. Ο ενταύθα πρεσβευτής κ. Ρίζος Ραγκαβής ηυχαρίστησε διά την προσγενομένην τιμήν εις τον ελληνικόν λαόν, εξάρας δε και αυτός το γεγονός ότι και σήμερον ακόμη είκοσι τρεις αθηναϊκαί οδοί φέρουν τα ονόματα Γερμανών φιλελλήνων, ετερμάτισε τον λόγον του διά ζητωκραυγών υπέρ του Φύρερ και του γερμανικού λαού. Οι παριστάμενοι εζητωκραύγασαν υπέρ της Α.Μ. του βασιλέως Γεωργίου Β΄ και του ελληνικού λαού. [Στη φωτογραφία, η Griechische allee όπως είναι σήμερα.)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπό την προστασίαν του Δήμου Πειραιώς, αύριον θα δοθή εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς παρά του βαρυτόνου κ. Γιάννη Αγγελοπούλου και της συζύγου του Λίνας (Ζαγκαρόλα) εξαιρετική συναυλία, τη ευγενεί συμπράξει της Πειραϊκής Χορωδίας. […] Θα συνοδεύσουν εις το πιάνο ο κ. Καλομοίρης και η Δις Νικολαΐδου.

LUIGI MARIA MAGISTRÉTTI: Αύριον Κυριακήν, ο διάσημος Ιταλός καλλιτέχνης της άρπας Λουίτζι Ματζιστρέττι θα δώση ένα ρεσιτάλ εις την μεγάλην αίθουσαν του Ιταλικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών, οδός Πατησίων 47.

«ΤΕΧΝΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ: Το καλλιτεχνικόν Σωματείον Ομάς Τέχνη, του οποίου η επιτυχής δράσις είναι γενικώς γνωστή, προετοιμάζει την εφετεινήν ετησίαν έκθεσίν του εν Θεσσαλονίκη. […] Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, δεχθείς την οργανωτικήν επιτροπήν της Ομάδος, ηθέλησε να δείξη ζωηρόν το ενδιαφέρον του διά την έκθεσιν ταύτην. […].