ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-V-1937

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ: Βερολίνον, 11.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι αι εφημερίδες δημοσιεύουν βραχύλογον ανακοινωθέν εις ήκιστα μάλιστα εμφανή θέσιν διά του οποίου αγγέλλεται ότι καθηρέθη ο στρατάρχης Τουκατσέφσκυ και ότι οι επίτροποι απεφάσισαν να προβούν εις πολιτικήν αναδιοργάνωσιν του στρατού. Το ανακοινωθέν αναφέρει λακωνικώς ότι διά κυβερνητικού διατάγματος δημιουργείται σώμα στρατιωτικών επιτρόπων, οι οποίοι θα εποπτεύουν εν γένει τας στρατιωτικάς υπηρεσίας. Οι επιθεωρηταί ούτοι θα λογοδοτούν εις το κόμμα όσον αφορά τας πολιτικάς τάσεις των υπό την επίβλεψίν των στρατιωτικών περιφερειών.

CLEMENT HARRIS: Η πρώτη των συναυλιών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών κατά την θερινήν περίοδον θα δοθή την προσεχή Παρασκευήν [14-V-1937] ώραν 5.45 μ.μ. ακριβώς εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού υπό την διεύθυνσιν του κ. Δ. Μητροπούλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Ηρωικήν Συμφωνίαν του Μπετόβεν, το έργον «Διδώ και Αινείας» του Πέρσελλ και διά πρώτην φοράν εν Αθήναις το συμφωνικόν ποίημα «Ο απολεσθείς Παράδεισος» του προ 40ετίας ηρωικώς πεσόντος υπέρ της Ελλάδος Αγγλου φιλέλληνος συνθέτου Κλέμεντ Χάρρις. [Σημ. «Φ»: Ο Clement Hugh Gilbert Harris, ενθουσιώδης φιλέλλην, ήρθε στην Ελλάδα με δικό του τάγμα και έπεσε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο στη μάχη στα Πέντε Πηγάδια της Ηπείρου στις 23 Απριλίου 1897, σε ηλικία 25 ετών. Είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον γιο του Βάγκνερ, Siegfried και ο Στέφαν Γκεόργκε έγραψε στη μνήμη του το ποίημα «Pente Pigadia».]