ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-V-1937

ΣΤΕΨΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ VI ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ: Λονδίνον, 12. – Επιβλητική και ονειρώδης ως θέαμα η τελετή της στέψεως των Βασιλέων της Αγγλίας. Πρωτοφανείς εκδηλώσεις λατρείας εκ μέρους του αγγλικού λαού. Φαντασμαγορική διαδρομή από των Ανακτόρων του Βούκιγχαμ μέχρις του Ουεστμίνστερ. Δύο εκατομμύρια λαού ως έγγιστα παρηκολούθησε το θέαμα εις τας οδούς οπόθεν διήρχετο η βασιλική πομπή. [Σημ. «Φ»: Η «Κ» παραθέτει τέσσερις σελίδες με τηλεγραφήματα για την τελετή της στέψης].

ΟΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ: Λονδίνον, 12. – Ο Πρωθυπουργός της Τσεχοσλοβακίας κ. Χότζα εν συνεντεύξει του προς τον «Πρωινόν Ταχυδρόμον» εδήλωσεν ότι […] κατά τα προσεχή πρέπει να καταβληθή προσπάθεια όπως αποσοβηθή ο πόλεμος. […] Ο κ. Χότζα συνεχίζων είπεν ότι από του Ιουνίου του 1936 μέχρι του Φεβρουαρίου 1937 εδέησε να αντιμετωπισθή κίνδυνος ρήξεως μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και Γερμανίας. […] Ο κ. Χότζα είπεν ότι το εν Τσεχοσλοβακία γερμανικόν κόμμα διατηρεί στενάς σχέσεις με το εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα του Ράιχ και είναι πιθανόν να ετοιμάζωνται σχέδια γερμανικής επεμβάσεως εν Τσεχοσλοβακία. Εξάλλου, ο κ. Χότζα ο οποίος ευρίσκεται ενταύθα διά τας εορτάς της στέψεως συνηντήθη και συνωμίλησεν ιδιαιτέρως μετά του Γερμανού πρεσβευτού κ. Ρίμπεντροπ.