ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15/16-V-1937

ΚΑΜΙΚΑΖΕ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ: Την 6.30 ώραν της χθες [14-V-1937] προσεγειώθη εις το αεροδρόμιον Τατοΐου προερχόμενον εκ Λονδίνου το Ιαπωνικόν αεροπλάνον «Θείος Ανεμος», το οποίον προ μηνός είχε διέλθει πάλιν εξ Αθηνών κατευθυνόμενον εκ Τόκιο εις Λονδίνον προς κατάρριψιν του ρεκόρ ταχύτητος ως προς τον χρόνον διανύσεως της αποστάσεως, το οποίον και επέτυχε να καταρρίψη όντως. [Σημ. «Φ»: Το ρεκόρ που επέτυχε ήταν 94 ώρες, 17 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Στη φωτογραφία το ιαπωνικό αεροσκάφος κατά την άφιξή του στο Λονδίνο, στις 9 Απριλίου 1937. «Καμικάζε» στα ιαπωνικά σημαίνει «Θείος άνεμος».]

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ: Λονδίνον, 15.- Εις το «Νταίηλυ Μαίηλ» ο λόρδος Ρόδερμηαρ δημοσιεύει σημαντικόν άρθρον εις το οποίον λέγει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η σύγκρουσις προς το γερμανοϊταλικόν μπλοκ, προς την οποίαν φέρεται ήδη η Αγγλία, δύναται ν’ αποσοβηθή εάν η Βρεττανική Κυβέρνησις λάβη την πρωτοβουλίαν της συνάψεως ενός συμφώνου με την Γερμανίαν. Ο κ. Χίτλερ μοι εξέφρασεν επανειλημμένως την προθυμίαν του όπως φανή διαλλακτικός και συνεννοηθή πλήρως με την Αγγλίαν. […].»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Χ ΤΗΣ ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑΣ: Βερολίνον, 15.- Αγγέλλεται εκ Kοπεγχάγης ότι σήμερον ήρχισαν εκεί αι εορταί του ιωβηλαίου του Βασιλέως της Δανίας. Ο καιρός ηυνόησε τας εορτάς ταύτας. Εις τας οδούς μεγάλα πλήθη έχουν εκχυθή από πρωίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ: Κατά την χθεσινήν [14-V-1937] συνεδρίαν του Συλλόγου των Τακτικών Καθηγητών του Πολυτεχνείου εξελέγη παμψηφεί αντιπρύτανης ο τακτικός καθηγητής κ. Νικόλαος Κιτσίκης, καθιστάμενος αυτοδικαίως πρύτανις κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.