ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ευθύνη

Η Κύπρος μπήκε σε καθεστώς μνημονίου μετά την Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά κατόρθωσε να βγει πρώτη, να έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και να αποτελεί πόλο έλξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το επίτευγμά της δεν οφείλεται μόνο στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο συμμάζεμα των δημοσιονομικών της, αλλά και στη διάθεση που υπήρξε για συναίνεση και συνεργασία των κομμάτων. Κάτι που δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι μόνο οι ξένοι υπεύθυνοι για το ότι εμείς έχουμε ακόμη μνημόνιο.