ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-VI-1937

ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Λονδίνον, 8. – Κατά τη σημερινήν συνεδρίασιν της Βουλής των Κοινοτήτων εις βουλευτής επηρώτησε εάν η βρεττανική Κυβέρνησις θα άφηνε να υποστή η Ισπανία εισβολήν ή κατάκτησιν υπό ξένης Δυνάμεως. O υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Γκράμπορν [υποκόμης Cranborne, φωτογραφία] απήντησεν ως εξής: Ευχαρίστως δράττομαι της ευκαιρίας να δηλώσω, ως άλλως τε και επανειλημμένως κατά το παρελθόν η αγγλική Κυβέρνησις κατέστησε γνωστόν και ιδία όταν το ισπανικόν ζήτημα ήλθε προς συζήτησιν ενώπιον του Συμβουλίου της ΚΤΕ [Κοινωνίας των Εθνών] κατά τον παρελθόντα μήνα, ότι η διατήρησις της εδαφικής ακεραιότητος της Ισπανίας αποτελεί σοβαράν μέριμναν της Κυβερνήσεως της Αυτούς Μεγαλειότητος. Ο φιλελεύθερος βουλευτής κ. Μάντερ ηρώτησεν εάν η βρεττανική Κυβέρνησις θα έφθανε μέχρι πολέμου χάριν της εδαφικής ακεραιότητος της Ισπανίας. Ο κ. Γκράμπορν εθεώρησεν ότι δεν συνέτρεχε λόγος ν’ απαντήση εις τοιούτο ερώτημα.

ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ: Λος Αντζελες, 8. – Η Τζίν Χάρλοου, η «γόησσα με τα πλατινένια μαλλιά» και το αγαλματένιο κορμί απέθανε χθες εις το Χόλλυγουντ. Ο Θάνατος της διασήμου καλλιτέχνιδος του κινηματογράφου, η οποία ήτο ηλικίας 26 ετών, προήλθε κατά τας σχετικάς πληροφορίας συνεπεία ουραιμίας. [Σημ. «Φ»: Η μητέρα της Χάρλοου, φανατική οπαδός κάποιας θρησκευτικής σέκτας δεν επέτρεπε την εισαγωγή της σε νοσοκομείο επί πεντάμηνο. Οταν η ασθενής εισήχθη, ήταν πολύ αργά].

BRILLIANTINE POMPEIA: Τα μαλλιά σας πάντοτε με την μπριγιαντίνη «Πομπέια».