ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-VI-1937

80-chronia-prin-amp-8230-16-vi-1937-2195430

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 15.- Ζωηρά κίνησις παρετηρείτο την νύκτα εις τους διαδρόμους της Βουλής καθ’ ην ώραν συνεδρίαζον τα διάφορα κόμματα της αριστεράς. Προσπάθειαι καταβάλλονται όπως οι κομμουνισταί ανακαλέσουν την απόφασιν ην έλαβον όπως απόσχουν της ψηφοφορίας επί των οικονομικών νομοσχεδίων. Εάν δεν μεταπεισθούν, η Κυβέρνησις του κ. Λεόν Μπλουμ, προφανώς, θα ευρεθή εις την ανάγκην να παραιτηθή, καθόσον ο κ. Μπλουμ επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι δεν θα παραμείνη εις την Αρχήν εάν το λαϊκόν μέτωπον διασπασθή. [Στη φωτογραφία, ο Λεόν Μπλουμ το 1936. Πηγή: Bibliotheque Nationale de France.]

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Λονδίνον, 15.- Ο εν Αντάυ ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ μεταδίδει ανακοινωθέν εκ Σαλαμάνκας καθ’ ο τα εθνικά στρατεύματα [Φρανκικοί] εκκαθαρίσαντα ήδη όλην την περί το Μπιλμπάο περιοχήν, από σκοπού δεν εισέρχονται εις την πόλιν εν αναμονή των αποτελεσμάτων της δράσεως των εθνικών αεροπλάνων, τα οποία βομβαρδίζουν σφοδρώς τα υπό των Βάσκων κατεχόμενα εισέτι νοτιοδυτικώς του Μπιλμπάο υψώματα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Εδημοσιεύθη Διάταγμα του υπουργείου των Εσωτερικών διά του οποίου διαλύεται το δημοτικόν συμβούλιον Ζακύνθου διά ραθυμίαν, εκ της οποίας εζημιώθη ο Δήμος. Διά τους αυτούς λόγους απολύεται και ο Δήμαρχος κ. Καρρέρ. Η διοίκησις του Δήμου ανατίθεται εις πενταμελή επιτροπήν εκ των κ.κ. Μερκάτη, Τσιρογιάννη, Μιχαλίτση, Καψαμπέλη και Αρβανιτάκη. Εις τον πρώτον ανατίθενται καθήκοντα Δημάρχου, προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.