ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19 και 20-VI-1937

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Παρίσιοι, 19. – Ο απεσταλμένος του Πρακτορείου Χαβάς τηλεγραφεί εκ Μπιλμπάο ότι περί ώραν 13.30΄ εισήλθον εις την πόλιν τα πρώτα τμήματα του εθνικού στρατού [φρανκικοί]. Τα εις το Μπιλμπάο εισελθόντα στρατεύματα είναι η πρώτη, δευτέρα, τρίτη, πέμπτη και εβδόμη ταξιαρχίαι της Ναβάρρας. [Στη φωτογραφία, γυναίκες και παιδιά υποδέχονται τους στρατιώτες του Φράνκο].

ΜΑΡΙΑ ΟΥΛΙΑΝΟΒΑ: Βαρσοβία, 15. – Εγένετο χθες εν Μόσχα η κηδεία της αδελφής του Λένιν Μαρίας Ουλιάνοβα. Την εκφοράν της νεκράς παρηκολούθησαν ο Στάλιν, ο Μόλοτωφ, ο Καγκάνοβιτς, ο Βοροσίλωφ και ο Καλίνιν. Κατά μήκος των οδών, διά των οποίων θα διήρχετο η πομπή είχον παραταχθή εκατέρωθεν πέντε ζυγοί αστυνομικών και στρατιωτών. Αι θύραι όλων των οικιών είχαν κλεισθή και εις τα παράθυρα ίσταντο μόνον αστυνομικοί της Γκεπεού. Ο Στάλιν περιεστοιχίζετο εξ ολοκλήρου από ιππείς. Εξ άλλου εκ της παρατεταγμένης δυνάμεως, οι άνδρες του πρώτου ζυγού ήσαν αφωπλισμένοι ίνα μη τυχόν κανείς εξ αυτών των ιδίων απεπειράτο να δολοφονήση τον Στάλιν.

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ: «Ο Σαίξπηρ και αι εορταί του Στράτφορντ». Εντυπώσεις του παρευρεθέντος εις αυτάς ηθοποιού του Βασιλικού Θεάτρου κ. Μινωτή.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ανεχώρησεν χθες την 8.30 εσπερινήν εις Κέρκυραν επιβαίνων του αντιτορπιλλικού «Ιέραξ». Ο Αναξ θα παραμείνη εις Κέρκυραν καθ’ όλον το θέρος.