ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-VI-1937

ΠΤΩΣΗ ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 21.- Η εκραγείσα, διά της παραιτήσεως της κυβερνήσεως Μπλουμ από της νυκτός της Κυριακής προς την Δευτέραν [21 Ιουνίου 1937], γαλλική κυβερνητική κρίσις διήλθε προ της εκδηλώσεώς της μίαν ολόκληρον σειράν φάσεων. Αρχίζουν αι φάσεις αύται από της ενάρξεως της δριμυτάτης πολεμικής του Τύπου της δεξιάς κατά της οικονομικής πολιτικής της υπό τον κ. Λεόν Μπλουμ κυβερνήσεως του Λαϊκού Μετώπου. Την πολεμικήν αυτήν διεδέχθη η άρνησις της εν τη Βουλή αντιπολιτεύσεως να εγκρίνη το νομοσχέδιον, διά του οποίου ο κ. Μπλουμ εζήτει έκτακτον εξουσιοδότησιν όπως προβή εις την λήψιν σειράς νομοθετικών μέτρων, διά των οποίων ήλπιζε να ρυθμίση το όλον οικονομικόν πρόβλημα της χώρας του. […] H αριστερά πλειοψηφία της Βουλής διά να μη επέλθη διάσπασις του Λαϊκού Μετώπου τα απεδέχθη. [Η Γερουσία απέρριψε κάθε προσπάθεια συμβιβασμού και τη νύκτα της 20ής Ιουνίου εψήφισε δικό της νομοσχέδιο. Κατόπιν αυτού η κυβέρνησις Μπλουμ παρητήθη.] Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν ανέθεσε τον σχηματισμόν κυβερνήσεως εις τον εκ των υπουργών του Σοσιαλριζοσπαστικού κόμματος κ. Σωτάν. [Σημ. «Φ»: O Καμίγ Σωτάν διετέλεσε επανειλημμένως πρωθυπουργός της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας και για ένα μικρό διάστημα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πεταίν. Αργότερα έφυγε στις ΗΠΑ. Μεταπολεμικά καταδικάστηκε ερήμην σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Στη φωτογραφία, από αριστερά, ο Σωτάν παραλαμβάνει την πρωθυπουργία από τον Μπλουμ· πηγή: Bibliothèque Nationale de France.]