ΑΠΟΨΕΙΣ

Δυσκολίες εξυγίανσης

Οταν 42% των καλλικρατικών δήμων της χώρας δεν έχουν ακόμη αναρτήσει εγκεκριμένους ισολογισμούς για τη χρήση του 2015 και όταν υπάρχουν μεταξύ τους 18 δήμοι που αδυνατούν να ανταποκριθούν στη σχετική υποχρέωση από το 2011, το συμπέρασμα είναι ότι μεγάλο μέρος της Tοπικής Aυτοδιοίκησης δυσκολεύεται να εκσυγχρονιστεί. Προβληματίζει, επίσης, το γεγονός ότι μόλις 10% των δήμων παρουσιάζουν έσοδα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα έξοδα. Που σημαίνει ότι είναι πολλές οι δημοτικές αρχές οι οποίες δυσκολεύονται να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους.