ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 16.VII.1937

filistwr

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 15.- Η Κυβέρνησις του Νανκίν ανεκοίνωσεν ότι πάσαι αι εθνικαί κινεζικαί δυνάμεις ξηράς και αέρος είναι έτοιμαι να σπεύσουν εις βοήθειαν του 29ου σώματος ευθύς ως οι Ιάπωνες ήθελον επιτεθή κατ’ αυτού. Η ανακοίνωσις αύτη εγένετο κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι αι ιαπωνικαί στρατιωτικαί αρχαί του Φέγκ-Τάι εξέδωκαν προκήρυξιν διά της οποίας αγγέλλεται ότι πρόκειται ν’ αποστείλουν ιαπωνικά στρατεύματα εις βόρειον Κίναν προς εκτόπισιν εκείθεν του ως άνω σώματος όπερ χαρακτηρίζεται υπό των Ιαπώνων ως αντιτιθέμενον κατά του νόμου και της τάξεως.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ: Μόσχα, 15.- Κατά το παρατεθέν προς τιμήν των Τούρκων υπουργών Ρουσδή Αράς και Σουκρή Καγιά γεύμα ο κ. Μάξιμος Λιτβίνωφ προπίνων είπε τα εξής: « […] Η επίσκεψις των δύο υπουργών θα παράσχη νέαν ώθησιν των σοβιετοτουρκικών σχέσεων και θα καταδείξη άπαξ έτι ενώπιον του κόσμου ολοκλήρου το ακλόνητον της σοβιετοτουρκικής φιλίας […].»

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ: Η τελευταία κατά την θερινήν περίοδον εν τω Ωδείω Ηρώδου Αττικού συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών θα δοθή την προσεχή Δευτέραν [19 Ιουλίου 1937] ώραν 10.15 νυκτερινήν με το σεληνόφως. Την ορχήστραν θα διευθύνη ο κ. Δ. Μητρόπουλος, θα εκτελεσθούν δε τέσσαρα εξαιρετικού ενδιαφέροντος συμφωνικά έργα, ήτοι: Χάυδν: Συμφωνία εις Ρε (Λονδίνου), Μόζαρτ: «Μία νυκτερινή μουσική», Μάλλερ: Αντατζιέττο εκ της Ε΄ Συμφωνίας και Μπετόβεν: 8η Συμφωνία.

Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΣΤΗ «ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ»: Η εκλεκτότερη κοσμική συγκέντρωσις της Κηφισιάς θα είναι η αποψινή παράστασις του θεάτρου «Μπομπονιέρα». Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη με τον θίασόν της εγκαινιάζουσα την θεατρικήν σαιζόν του αριστοκρατικού προαστείου θα παίξη την ξεκαρδιστικήν Παριζιάνικην κωμωδίαν «Τρει… Εξη… Εννέα…».

ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ: Στάδιον 25 Ιουλίου. Τζιμ Λόντος κατά Βάντερ Βαλντ. Αγών διά την Χρυσήν Ζώνην.