ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-VII-1937

s2_filistor--2

ΝΕΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ:  (Από χρονογράφημα με την υπογραφή Αθηναίος.) «Εις τα παλαιά χρόνια το Παλαιόν Φάληρον δεν υπήρχε· υπήρχε το Νέον. Εκεί όπου σήμερα είναι το “Τροκαντερό”, ή μάλλον ολίγο πριν, ο φεύγων τον κόσμον εραστής των ερημιών εστέκετο κατά το 1890 και έπινε ένα καφέν εις του Πρινοπούλου. Πέραν του Πρινοπούλου ηπλούτο το άγνωστον. Θάλασσα, βράχοι, κάτι πεύκα εις το βάθος του ερήμου τοπίου και καμμία κατσίκα. […] κατά το διάστημα τούτο το Νέον Φάληρον έζη την πλουσίαν, εύθυμον και αμέριμνον ζωήν της καλής κοινωνίας των χρόνων του Γεωργίου του Α΄. Υπήρχον τα λουτρά, τα ανδρικά και τα γυναικεία, η εξέδρα, το θέατρον, το Μέγα Ξενοδοχείον, ο λαμπρός περίπατος της πλατείας και πλήθος σπιτιών με ωραία περιβόλια. Βάρκες με κουπιά, με πανί, έφεραν τους ρωμαντικούς από της εξέδρας εις την Καστέλλαν που κατωκείτο από πλήθος γνωστών Αθηναίων. […] Εκεί ήρχιζαν και ετελείωναν με αρραβώνας οι μεγάλοι έρωτες. […].» (Φωτογραφία του Αλόις Μπέερ, π. 1880, πηγή http://pireorama.blogspot.gr)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ: (Τα νέα βιβλία.) Γιώργου Σαραντάρη: «Συμβολή σε μία φιλοσοφία της ύπαρξης». Σχ. 8ον. Σελ. 30. Αθήνα 1936.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟΣ: (Τα νέα βιβλία.) Spyros Minotto: «Les forts de Corfou et leur démolition». Με πρόλογο του κ. Στ. Σεφεριάδη [Σημ. «Φ»: Πατέρας του Σεφέρη], καθηγητού του Διεθνούς Δικαίου εις το Πανεπιστήμιον. Αθήναι 1937. Σχ. 8ον. Σελ. 79.