ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-VII/1-VIII-1937

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Το θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη (φωτογραφία) την εσπέραν της 4ης Αυγούστου θα δώση δωρεάν παράστασιν. Αντιπρόσωποι των μουσικών ιδρυμάτων εδήλωσαν προς τον Δήμαρχον κ. Πλυτάν ότι την εσπέραν της 4ης Αυγούστου θα δόσουν συναυλίας. Η ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών εν τη πλατεία Συντάγματος. Του Εθνικού Ωδείου εις την πλατείαν Αγίου Παντελεήμονος. Το Ελληνικόν Ωδείον εις την πλατείαν Παγκρατίου. Η Παλλάδιος Χορωδία εις το τέρμα Ιπποκράτους. Η Ελληνική Μανδολινάτα εις την πλατείαν Θησείου. Η χορωδία του κ. Γλυκοφρύδη εις την Πλάκαν και εις τα κέντρα της οδού Πατησίων.

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ: Επιτροπαί εορτασμού της επετείου της 4ης Αυγούστου των διαφόρων συνοικιών της πόλεως Αθηνών επεσκέφθησαν τον Δήμαρχον κ. Πλυτάν και του εδήλωσαν ότι θα παραθέσουν γκιουβέτσια εις τα κάτωθι συνοικιακά καταστήματα: […].

ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: Το Δημοτικόν Συμβούλιον Νέας Iωνίας συνελθόν χθες ήκουσε, του κ. Δημάρχου εισηγηθέντος, την ανακήρυξιν του κ. Ιωάννου Μεταξά ως πρώτου δημότου, εις ελαχίστην ένδειξιν ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τον σωτήρα της Πατρίδος. Το Δημοτικόν Συμβούλιον […] ανακηρύττει παμψηφεί την Α.Ε. τον Πρωθυπουργόν κ. Ι. Μεταξάν πρώτον επίτιμον δημότην του Δήμου Νέας Ιωνίας εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης και τιμής ανθ’ ων υπέρ της πατρίδος ειργάσατο.