ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-VIII-1937

ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ: Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς την 10ην π.μ. της αύριον 4ης Αυγούστου θα εγκαινιάση την επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη αναγερθείσαν υπό του Δήμου Αθηναίων συνοικιακήν αγοράν. Εκείθεν θα κατευθυνθή εις το παρά την Νέαν Φιλαδέλφειαν υπό ανέγερσιν νέον αθλητικόν γήπεδον της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως για να καταθέση τον θεμέλιον λίθον. [Σημ. «Φ»: Μάλλον επρόκειτο περί συμπληρωματικών έργων καθώς αναφέρεται ότι το γήπεδο της ΑΕΚ πρωτολειτούργησε επί Ελευθερίου Βενιζέλου.] Την 11.30 π.μ. Ο κ. Πρωθυπουργός θα εγκαινιάση το νέον Δημαρχιακόν Μέγαρον [Αθηνών]. Μετά την εορτήν του Σταδίου επί τη πρώτη επετείω της 4ης Αυγούστου, την 8.30 μ.μ., ο κ. Πρωθυπουργός θα παραστή και θα παρακολουθήση την εναρκτήριον παράστασιν του Παιδικού Κινηματογράφου (πλατεία Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών).

ΥΜΝΟΣ ΕΟΝ:  (Στην «Κ» δημοσιεύεται στιχούργημα με υπέρτιτλο «Επίκαιροι στίχοι», τίτλο «4η Αυγούστου» και υπογραφή Αττικός. Πρόκειται για το γνωστό «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα;…», που έχει αποδοθεί στον Τίμο Μωραϊτίνη, ενώ οι απόγονοί του αρνούνται ότι είναι δικό του. Μένει να ερευνηθεί ποιος ή ποιοι άλλοι, εκτός από τον Δημήτριο Χατζόπουλο, χρησιμοποίησαν το ψευδώνυμο Αττικός, και μάλιστα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, στον αθηναϊκό Τύπο.)

«ΛΑΪΚΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ»: Από τα λαμβανόμενα εις το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού τηλεγραφήματα διαπιστούται ότι ο αυριανός πανηγυρισμός λαμβάνει την μορφήν Λαϊκού δημοψηφίσματος υπέρ του έργου της Κυβερνήσεως.