ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-VIII-1937

ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ:  (Από λόγο του στη Χαλκίδα, 22-VIII-1937, κατά τα εγκαίνια της Πανευβοϊκής Εκθέσεως.) « […] Εκείνο όμως που από τώρα απετελέσαμεν όλοι είναι η πλήρης αγάπη προς την Ελλάδα και η απόφασις διά κάθε θυσίαν υπέρ της Πατρίδος, η πλήρης συνείδησις του τι θα ειπή να είναι κανείς Ελλην. Και όταν λέγω “πλήρης συνείδησις του τι θα ειπή να είναι κανείς Ελλην” δεν εννοώ ότι είμεθα απόγονοι αρχαίων ενδόξων Προπατόρων, αλλά ότι είμεθα ημείς οι σημερινοί Ελληνες, όπως είμεθα με τα πλεονεκτήματά μας και έστω με τα ελαττώματά μας, έτσι ως σημερινοί Ελληνες πρέπει να είσθε υπερήφανοι διά τον εαυτόν σας. […].»

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ: Χθες ενεκρίθη υπό του υπουργού-διοικητού Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά πράξις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, διά της οποίας τιμής ένεκεν χορηγούνται υπό μορφήν συντάξεως πεντακισχίλιαι δραχμαί μηνιαίως ισοβίως εις τον ποιητήν κ. Κωστήν Παλαμάν.

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (Αιγυπτιώτης εκ Ρόδου, ποιητής, γνώριμος του Καβάφη και «ψυχή» του περιοδικού «Νέα Ζωή» στην Αλεξάνδρεια.) Τα μέλη της Ελληνικής Πατριωτικής Ενώσεως Αλεξανδρείας, συνοδευόμενα από τον πρόεδρον αυτής κ. Σόλωνα Λεχωνίτην, τον γεν. γραμματέα κ. Σαρρήν, τον αρχηγόν της ομάδος κ. Μαριωρήν και τον ποιητήν κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδην, μετέβησαν εις το υπουργείον Εξωτερικών όπου εγένοντο δεκτά υπό του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά. […] Εκ μέρους της Ελληνικής Πατριωτικής Ενώσεως απήντησεν ο κ. Κωνσταντινίδης τονίσας [στον Μεταξά] την προσήλωσιν των νέων της Πατριωτικής Ενώσεως προς τα εθνικά ιδεώδη και προσθέσας ότι επιστρέφοντες εις την Αίγυπτον θα γίνουν διαπρύσιοι κήρυκες της μεγάλης αληθείας ότι η Ελλάς ευρίσκεται εις ασφαλείς χείρας.