ΑΠΟΨΕΙΣ

Λάφυρα

Τα δίκτυα μεταφορών της χώρας έχουν, προφανώς, κάποιο πρόβλημα. Τα ατυχήματα πληθαίνουν, όπως και οι ελλείψεις και καταγγελίες για κακή συντήρηση. Ενα ζήτημα είναι, σαφώς, ότι δεν υπάρχουν πόροι για νέο υλικό. Λείπουν όμως και ο επαγγελματισμός και το σωστό μάνατζμεντ. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα μέσα μεταφοράς ως λάφυρα για κομματικά στελέχη που δεν έχουν ιδέα από διοίκηση και ως εργαλεία κοινωνικής πολιτικής. Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, η κατάσταση θα γίνει πολύ σοβαρή και άκρως επικίνδυνη.