ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3.ΙΧ.1937

01flsts8f3

ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΑ: Μετά τον τορπιλλισμόν των δύο ισπανικών ατμοπλοίων υπό αγνώστου υποβρυχίου εγγύς των στενών των Δαρδανελλίων και εγγύς της νήσου Λέσβου, νέον κρούσμα τορπιλλισμού εσημειώθη χθες εις το Βόρειον Αιγαίον, αυτήν την φορά όμως εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Θύμα του αγνώστου υποβρυχίου υπήρξε την φοράν ταύτην εν ρωσικόν φορτηγόν ατμόπλοιον το «Μολαγκιόφεθ» [ορθώς: «Μπαλγκόεφ»] το οποίον και εβυθίσθη. Το εν λόγω σοβιετικόν ατμόπλοιον, προερχόμενον εκ Μαριανουπόλεως του Ευξείνου με φορτίον ασφάλτου προοριζόμενον διά Σέττην της Γαλλίας, προσεβλήθη μεταξύ των νήσων Σκύρου και Ψαρών. Το υποβρύχιον αφού επλησίασε το ατμόπλοιον ανεδύθη και έρριψε μίαν προειδοποιητικήν τορπίλλην. Κατόπιν αυτού το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίον και επεβιβάσθη των λέμβων. Το υποβρύχιον έρριψε τότε δευτέραν τορπίλλην και το κατεβύθισε. Εφονεύθη εις ναύτης και έτερος ετραυματίσθη. [Σημ. «Φ»: Η ιστορική έρευνα αποδίδει τον τορπιλλισμό στο ιταλικό υποβρύχιο «Luigi Settembrini» (φωτογραφία). Το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 1937, το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ανέπτυξε παρόμοια δράση και αλλού στη Μεσόγειο. Ο προορισμός στο γαλλικό λιμάνι Σετ ήταν συνήθης για τα εκ Σοβιετικής Ενώσεως προερχόμενα εμπορικά σκάφη που μετέφεραν εφόδια και όπλα στους δημοκρατικούς Ισπανούς, αφού από εκεί μεταφόρτωναν σε μικρότερα πλοία για να αποφύγουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανάμεσα στα πλοία που εκκινούσαν από σοβιετικούς λιμένες για Ισπανία ήσαν και ελληνικής πλοιοκτησίας με κάλυψη από τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος ήταν και υπουργός Εξωτερικών.]

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: Λονδίνον, 2.- Μετά τον τορπιλλισμόν του βρεττανικού πετρελαιοφόρου «Γκούντφορντ» απεφασίσθη ότι τα αγγλικά πολεμικά όχι μόνον θα προστατεύουν τα αγγλικά σκάφη έναντι επιθέσεως, αλλά και θα αντεπιτίθενται. Ο στόλος της Μεσογείου θα ενισχυθή δι’ οκτώ νέων αντιτορπιλλικών, τα οποία θα ανέλθουν εις 19. Τα αντιτορπιλλικά θα περιπολούν ανά τας ισπανικάς ακτάς και τας ακτάς του Αλγερίου.