ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-IX-1937

ΧΙΤΛΕΡ, ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕ, ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ: Λονδίνον, 7.- Αγγέλλεται εκ Νυρεμβέργης ότι ο κ. Αδόλφος Βάγκνερ εθνικοσοσιαλιστής ηγέτης της νοτίου Βαυαρίας ανέγνωσε την προκήρυξιν του καγκελλαρίου Χίτλερ εις το συνέδριον [των ναζιστών]. Ο καγκελλάριος αναφερόμενος εις το ζήτημα των αποικιών ομιλεί διά τας δυσχερείας της Γερμανίας προς εξασφάλισιν τροφίμων και τονίζει: « […] Αι αξιώσεις μας δι’ αποικίας στηρίζονται επί οικονομικών αναγκών. […] Ανευ των αποικιών, ο χώρος επί του οποίου ζη ο γερμανικός λαός είναι πολύ μικρός διά να του εξασφαλίση την ζωήν του. […] Τρία πρωταρχικά γεγονότα θα επεθύμουν να τονίσω, συνέχισεν, ως κλείοντα μίαν περίοδον της Γερμανικής ιστορίας. 1. Η συνθήκη των Βερσαλλιών απέθανε. 2. Η Γερμανία είναι ελευθέρα και 3. Εγγυητής της ελευθερίας της είναι ο ίδιος ο στρατός της. […] Εντός τεσσάρων μόλις ετών διωργανώσαμεν ένα στρατόν εις τον οποίον υπερηφάνως δυνάμεθα να αναθέσωμεν το μέγα αυτό έργον.» [Στη φωτογραφία, Ελληνόπουλα κατά την Κατοχή καθώς όπως διεκήρυξε ο Χίτλερ «ο χώρος επί του οποίου ζη ο γερμανικός λαός είναι πολύ μικρός διά να του εξασφαλίση την ζωήν του». Πείνα και εξαθλίωση για την οποία δεν ήταν άμοιρος ευθύνης και ο συμμαχικός αποκλεισμός.]