ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11 και 12-IX-1937

80-chronia-prin-amp-8230-11-kai-12-ix-1937

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ: Διά διαταγής του υφυπουργείου Ασφαλείας αφέθησαν ελεύθεροι οι κάτωθι εν εκτοπίσει διατελούντες εις τας νήσους και Ακροναυπλίαν παρά των εκασταχού Επιτροπών Δημοσίας Ασφαλείας, μετά πανηγυρικήν αποκήρυξιν της κομμουνιστικής ιδεολογίας και ρητήν υπόσχεσιν ότι θέλουσι ζήση του λοιπού εντός των καθιερωθεισών αρχών του Νέου ημών Κράτους. Χατζής Δημήτριος του Γεωργίου, δημοσιογράφος εξ Iωαννίνων, εξόριστος επί έτος εις Φολέγανδρον […]. [Σημ. «Φ»-Μ.Ν.Κ.: Κατά τον συντάκτη της στήλης, ορθώς έπραξε ο Χατζής και τους έδωσε το παλιόχαρτο που του ζητούσαν οι χωροφύλακες. Ο μετέπειτα βίος του έδειξε τις ποιότητές του. Πλούτισε τη λογοτεχνία μας και άφησε ακριβή κληρονομιά στον Νέο Ελληνισμό το υποδειγματικό «Διπλό βιβλίο» του. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω εκεί γύρω στο 1980 στο σπίτι του της οδού Αρύβου στον Προφήτη Ηλία Παγκρατίου, όπου έμενε με τη σύζυγό του, το Καιτούλι, όπως τρυφερά την αποκαλούσε. Από τη συνομιλία μας κράτησα μια φράση καίρια κριτική του θριαμβεύοντος τότε πολιτιστικού λαϊκισμού: «Βγάζουν βιβλία για τη ζωή του Βαμβακάρη και αγνοούν τον Σολωμό…».]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εισαγωγικές εις την Σχολήν των Ευελπίδων. Διεκρίθησαν εις την γεωμετρίαν […] Παπαδόπουλος, βαθμός 17,67. Εις την τριγωνομετρίαν […] Παπαδόπουλος, βαθμός 18,67.

ΔΡΑΜΑ: Θεσσαλονίκη,11.- Τηλεγραφούν εκ Δράμας ότι οι ιατροί Ν. Φ., ετών 30, και Κ. Λ., ετών 32, επειδή δεν ηδύναντο να ζήσουν ο εις χωρίς τον άλλον, ηυτοκτόνησαν. Ο Φ. ηυτοκτόνησεν εν Δράμα επειδή η αδελφή του Λ., μετά της οποίας ήτο μνηστευμένος, μετά δυσφορίας θα τον ενυμφεύετο. Ο Λ. μετά τον τραγικόν θάνατον του φίλου του έπαθε νευρασθένειαν και προ 5νθημέρου ηυτοκτόνησεν εις Αθήνας.