ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17.ΙΧ.1937

s8f3--2

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΥΟΝ: Λονδίνον, 16.- Η προς την Ιταλίαν πρόσκλησις προς συνεργασίαν της εις τον έλεγχον εν τη Μεσογείω παραμένει ανοικτή. Η Ιταλία εδήλωσεν ότι δεν την ικανοποιεί η απόφασις διά της οποίας ανατίθεται εις αυτήν ο έλεγχος επί μικράς μόνον ζώνης της Μεσογείου. [Σημ. «Φ»: Η Διάσκεψη της Νυόν κατά της πειρατείας είχε σκοπό να ελέγξει την δράση ιταλικών υποβρυχίων τα οποία, χωρίς εμφανή σήματα εθνικότητας, προσέβαλλαν εμπορικά σκάφη –ανάμεσά τους και ελληνικά– που μετέφεραν οπλισμό και εφόδια, κυρίως από τη Σοβιετική Ενωση, προς τη δημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας. Στη φωτογραφία, ο Αντονυ Ηντεν μιλάει σε ομολόγους του σε γεύμα στο περιθώριο της διάσκεψης.]

ΜΕΤΑΞΙΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Τριακόσια ιδιωτικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων αρκετά πολυτελή, κατέκλυσαν χθες την οδόν Στουρνάρα. Οι διαβάται του δρόμου διηρωτώντο αν δεν επρόκειτο περί… κηδείας καταπληκτικής μεγαλοπρεπείας! Δυστυχώς όμως διά τους ιδιοκτήτας των κουρσών, επρόκειτο απλώς περί ομαδικής κατασχέσεως εκ μέρους της Γενικής Ασφαλείας, διά καθυστερουμένους φόρους του Δημοσίου. Και έτσι με την χθεσινήν Σεπτεμβριανήν απρόοπτον ζέστην, πολλαί εξορμήσεις [ημέρα Πέμπτη…] προς την μεσογειακήν ή την θαλασσινήν δροσιάν εματαιώθησαν, εκ πεζοτάτης αληθώς αφορμής. Πεζοτάτη ήτο όμως και η τύχη πολλών Αθηναίων αριστοκρατών, οι οποίοι χθες ηναγκάσθησαν να πάνε… πεζή.

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ: Την Κυριακήν εις το Ακρωτήρι τελείται υπό της κ. Βενιζέλου ετήσιον αρχιερατικόν μνημόσυνον του συζύγου της Ελ. Βενιζέλου. Το μνημόσυνον θα έχει αυστηρώς θρησκευτικόν και οικογενειακόν χαρακτήρα. Αι τοπικαί αρχαί διετάχθησαν να παράσχουν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν.

ΚΙΜΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Εις το Ωδείον Αθηνών θα διδάξη από του αρξαμένου σχολικού έτους εις τας Σχολάς της Μονωδίας και της Μελοδραματικής ο καθηγητής κ. Κίμων Τριανταφύλλου. [Αδελφός του ήταν ο Κλέων Τριανταφύλλου, γνωστός ως Αττίκ.]