ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετά θα είναι αργά

Πυκνά σύννεφα μαζεύονται για άλλη μία φορά πάνω από το πρόβλημα του προσφυγικού. Οι ροές προς τα νησιά του Αιγαίου αυξάνονται σε σταθερή βάση, την ίδια στιγμή που η κατάσταση σε αυτά βρισκόταν στο «κόκκινο» με τους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες και μετανάστες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει ουσιαστικά αδρανής, καθώς ακόμη δεν έχει κατορθώσει να οργανώσει ένα αξιόπιστο σύστημα υποδοχής που να λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Αν περιμένει να ξεσπάσουν εκ νέου επεισόδια για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ίσως είναι αργά.