ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-IX-1937

Ο ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ:  [ΣΗΜ. «Φ»: Μετά τον Πόλεμο οι αγιογράφοι του Γκαλεάτσο Τσιάνο επεχείρησαν να τον παρουσιάσουν ως αρνητή τάχα του Αξονος βασιζόμενοι στην καιροσκοπική, αλλά καίρια και καθοριστική, συμμετοχή του στη –υπό το άχθος της επερχόμενης ήττας– συνωμοσία του ιταλικού κοινωνικού κατεστημένου για την ανατροπή του Μουσολίνι και βασιζόμενοι επίσης στο πράγματι τραγικό τέλος του ιδίου του Τσιάνο. Ιδού λοιπόν ο ανήρ το 1937 κατά τη συγκρότηση του Αξονος.] Ρώμη, Σεπτέμβριος.- Το πρόγραμμα του ταξιδίου του κ. Μουσσολίνι εις Γερμανίαν έχει ήδη καθορισθή εις όλας του τας λεπτομερείας. […] Η «Εικονογραφημένη» της Ρώμης εξέδωσε ειδικόν τεύχος το οποίον είναι αφιερωμένον εξ ολοκλήρου εις το ταξίδιον του κ. Μουσσολίνι, και το οποίον, μεταξύ άλλων, περιέχει άρθρα του υπουργού των Εξωτερικών κόμητος Τσιάνο και του κ. Γκαίμπελς. Ο κόμης Τσιάνο εκθέτει εν συντομία τους σκοπούς του άξονος Ρώμης – Βερολίνου. «Ουδείς», γράφει ο Ιταλός υπουργός, «δύναται να ισχυρισθή ότι η πολιτική μας αποβλέπει εις την δημιουργίαν επικινδύνων διαιρέσεων. Η πολιτική της φασιστικής Ιταλίας και η πολιτική της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας ακολουθούν παραλλήλους γραμμάς […]. Ο άξων», συνεχίζει ο κόμης Τσιάνο, «δεν είναι συνασπισμός κρατών. Ετονίσαμεν πάντοτε ότι το πολιτικόν σύστημα το οποίον ακολουθούν η Ρώμη και το Βερολίνον είναι άξων και όχι διάφραγμα. […] Τους τελευταίους μήνας, η πραγματικότης απέδειξεν ότι η παράλληλος πολιτική των δύο μεγάλων κυριάρχων κρατών της Ευρώπης αποτελεί χρησιμότατον παράγοντα ασφαλείας και ειρήνης […]».