ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι Ελληνες αξίζουμε μια καλύτερη κυβέρνηση

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρούσα συγκυβέρνηση έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα αρκετά ικανή στην επικοινωνιακή της πολιτική, αλλά τα αποτελέσματα των πολιτικών της παραμένουν πενιχρά. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό της προσωπικό, δηλαδή υπουργοί, υφυπουργοί και γραμματείς υπουργείων, έχει ξεπεράσει, σε αριθμητικό επίπεδο, κάθε προηγούμενη κυβέρνηση. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων είναι περίπου τρεις χιλιάδες, ενώ με πρόσφατους νόμους έχουν συσταθεί πάνω από διακόσιες νέες θέσεις διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών διοικητικών γραμματέων, τομεακών γραμματέων και ειδικών τομεακών γραμματέων!

Το γραφείο του πρωθυπουργού, ο επιτελικός πυρήνας δηλαδή του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας, πιο συχνά μας απασχολεί για τις επικοινωνιακές εξάρσεις συμβούλων ή για διορισμούς νέων συμβούλων που θίγουν κάθε έννοια δεοντολογίας, παρά για τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Τόσο πολύ πολιτικό προσωπικό, τόσες δομές και δαπάνες, για τόσο λίγα αποτελέσματα για τους πολίτες.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ότι το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησής του θα αφορά την οργάνωση της κυβέρνησης και της ανώτατης διοίκησης. Η απόφαση αυτή δείχνει τη σημασία που αποδίδει στην καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και συντονισμό της κυβέρνησης, προκειμένου αυτή να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες. Αλλωστε, μια κυβέρνηση υπάρχει και δουλεύει όχι για τη διαιώνιση της εξουσίας της, για την οργάνωση και καθοδήγηση μηχανισμών και για την κομματικοποίηση, αλλά για να αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας και του πολίτη και να εφαρμόζει τις απαραίτητες και δίκαιες πολιτικές.

Και αυτή η συμβολική και συνάμα ουσιαστική πράξη –δηλαδή να είναι αυτό το πρώτο νομοσχέδιο η ταυτότητα της κυβέρνησής του– αναδεικνύει μια ευρύτερη αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτή που διαπνέει τη σημερινή κυβέρνηση. Αξιοκρατία και κριτήρια στην επιλογή του πολιτικού προσωπικού και μετακλητών υπαλλήλων, κατάργηση αχρείαστων δομών που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και περιορισμός του πολιτικού προσωπικού, αντιμετώπιση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων που δημιουργούν «κενά υλοποίησης» μεταξύ της πολιτικής πρόθεσης και του τελικού αποτελέσματος, ενεργητικός ρόλος στη δημόσια διοίκηση, στη διαμόρφωση πολιτικών και αξιοποίηση ικανών ανθρώπων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η άσκηση εξουσίας και η διακυβέρνηση της χώρας προϋποθέτουν ισχυρή θεσμικότητα στην οργάνωση της κυβέρνησης και στον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, προκειμένου οι αρμοδιότητες να είναι σαφείς, να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και οι σχέσεις να είναι διαυγείς. Μια τέτοια κυβέρνηση θα εγγυάται συντονισμό, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία.

Η πολιτική στην Ελλάδα είναι συχνά κυρίως ζήτημα μιας βραχυπρόθεσμης τακτικής. Η κρίση κατέδειξε ότι τίποτε δεν γίνεται στον αυτόματο πιλότο, χωρίς σχέδιο και σοβαρότητα. Η πρόχειρη και μοιρολατρική αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και η διαχείρισή τους με πνεύμα προσωρινότητας αποδεικνύονται καταστροφικές. Γι’ αυτό αξίζουμε μια καλύτερη κυβέρνηση.

* Ο Θανάσης Κοντογεώργης είναι νομικός. Την περίοδο 2010-2014 ήταν σύμβουλος στρατηγικής και νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης.