ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-IX-1937

ΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΚΟΥΤΡΗ:  (Από πρωτοσέλιδο σημείωμα του Τέλλου Αγρα στην «Κ» με τίτλο «Ι. Συκουτρής» με αφορμή την αυτοκτονία του στην Κόρινθο την 21η Σεπτεμβρίου 1937.) «Οπως ο Φώτος Πολίτης. Ετσι κι’ ο Ιωάννης Συκουτρής έζησε την κλασική παιδεία με την οποίαν είχε τραφή, κατά τρόπο ρωμαντικό. […] Εδώ κι’ ολίγα χρόνια, έγραψα, με τη συνδρομή του. Το άρθρο του στη “Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυκλοπαιδεία”, γεμάτο τίτλους σοφών βιβλίων και διατριβών στην ελληνική και στη γερμανική γλώσσα, λαμπρές σπουδές, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία, ό,τι τέλος πάντων το σημαντικώτερο για μια φιλολογική επιστημονική σταδιοδρομία ευρωπαϊκής περιωπής. Δεν είχε συμπληρώσει τότε ούτε τα τριάντα του χρόνια. Αλλ’ η πλατύτερή του δράση ξεκίνησε αργότερα. […] Το πρώτο του ιδεώδες –θα έλεγα καλύτερα το πρώτο του πάθος, γιατί τα ιδεώδη του είχαν την ένταση του πάθους– υπήρξεν η εργασία. […] Εργαζόταν τρομαχτικά. […] Υστερ’ από την εργασία, ο Συκουτρής είχε το πάθος της μεταδόσεως. Εγραφε άριστα με σαφήνεια, με τάξη και με ύφος σχεδόν προσωπικό. […] Η συνομιλία μαζύ του ήταν πνευματική και ψυχική επικοινωνία. […] Το τρίτο πάθος του Συκουτρή, ήταν το πάθος για οργάνωση. Επρόσεχε σε όλα κ’ είχε να πη σε όλα κάτι δικό του. […] Ο θάνατός του ήταν γοργός […] Οσο για τον ίδιο, νομίζω ότι είχε εξελιχθεί εσωτερικά, όσον κ’ εξωτερικά, σε σημείον όπου φθάνουν όσοι έχουν πολύ, πολύ περισσότερα χρόνια απ’ όσα είχεν. […] Αγαπητός και σεβαστός ήταν προ πάντων με τ’ όνομά του. […]»