ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 1.Χ.1937

80-chronia-prin-stin-k-1-ch-1937-2211471

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Βερολίνον, 30. – Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι οι Ιάπωνες συνεχίζοντες την επίθεσιν την οποίαν ανέλαβον από της χθες εις το μέτωπον της Σαγκάης επετέθησαν σήμερον την πρωίαν –τοπική ώρα– κατά διαφόρων σημείων της κινεζικής παρατάξεως. Αι μάχαι πέριξ του Σαπέι είναι εξαιρετικώς σφοδραί. Οι Ιάπωνες προσπαθούν να διασπάσουν τας κινεζικάς γραμμάς εις τον τομέα τούτον, δεδομένου ότι επιτυχία επί του σημείου τούτου θα επέτρεπεν εις αυτούς να προχωρήσουν προς το Λιαγλ-Ουάν εκ δύο πλευρών. […] Κατά τηλεγραφικάς εκ Γενεύης πληροφορίας, ο εκεί εκπρόσωπος της Ιαπωνίας εδήλωσεν ότι οι βομβαρδισμοί των κινεζικών πόλεων υπό της ιαπωνικής αεροπορίας θα εξακολουθήσουν εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη. Τηλεγραφήματα εκ Λονδίνου αναφέρουν ότι το κινεζικόν Πρακτορείον Κεντρικά Νέα αγγέλλει ότι ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τρεις φοράς σήμερον την Καντώνα χωρίς εν τούτοις να προξενήσουν μεγάλας ζημίας. Εν ιαπωνικόν αεροπλάνον κατερρίφθη.

ΑΞΩΝ ΥΠΕΡ ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Λονδίνον, 30. – Η ιαπωνική εφημερίς «Νίτσι-Νίτσι» πληροφορείται εκ Βερολίνου ότι ο κ. Μουσσολίνι εξεδήλωσε τη διάθεσιν να συμμετάσχη εις το γερμανοϊαπωνικόν αντικομμουνιστικόν σύμφωνον, εκ παραλλήλου δε η εφημερίς «Ασάκι» πληροφορείται εκ Ρώμης ότι οι κ.κ. Μουσσολίνι και Χίτλερ απεφάσισαν να ενισχύσουν ηθικώς την Ιαπωνίαν εις τον πόλεμόν της εις την Απω Ανατολήν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ: Την 10.30 π.μ. χθες, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου συνεκεντρώθησαν εις το υπουργείον των Εξωτερικών [όπου το γραφείο του Μεταξά] και εκείθεν με επί κεφαλής τον κ. Πρωθυπουργόν ανήλθον εις τα Ανάκτορα και υπέβαλον εις την Α.Μ. τον Βασιλέα [Γεώργιον Β΄] τα συγχαρητήριά των διά το ευτυχές γεγονός των αρραβώνων της ΑΒΥ του Διαδόχου Παύλου μετά της ΑΒΥ της πριγκηπίσσης Φρειδερίκης.

Ο ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΥ: Το Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι. Δ. Κολλάρου και Σία Α.Ε. μετεφέρθη. Οδός Σταδίου 42. Ολα τα διδακτικά βιβλία.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΤΕΫ: Εις τη Σχολήν της Ρυθμικής Γυμναστικής και της Σωματικής Αγωγής του Ωδείου Αθηνών, θα διδάξη και κατά το έτος τούτο η κ. Πολ. Ματέυ – Ρουσσοπούλου.