ΑΠΟΨΕΙΣ

Aπτές πράξεις χρειάζονται

Το ταξίδι του Ελληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι σημαντικό. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο και ο εμμονικός αντιαμερικανισμός της Μεταπολίτευσης ανήκει στο παρελθόν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στήριξε και αυτός την αποστολή του κ. Τσίπρα, δείχνοντας την ώριμη συναίνεση που έχει επιτευχθεί. Για να μεταφραστεί όμως το θετικό κλίμα στις ΗΠΑ σε απτά αποτελέσματα, θα χρειασθούν απτές πράξεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί καλές οι διακηρύξεις περί επενδύσεων, αλλά αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά που είτε δεν τις θέλουν είτε είναι ανίκανοι να τις προχωρήσουν.