ΑΠΟΨΕΙΣ

Επαγγελματική εκπαίδευση ως επιλογή προοπτικής

Τ​​ο Σάββατο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 2ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την Παιδεία και ευρύτερα τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών φίλων της παράταξης, νέων και παλαιότερων, έγινε μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση και κατατέθηκαν ιδέες και προτάσεις που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα και τις θέσεις μας. Ενα από τα βασικά ζητήματα ήταν ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όχι μόνο στη στρατηγική για την Παιδεία, αλλά και ευρύτερα για την αντιμετώπιση της κρίσης, για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την απασχόληση, τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και εύρωστου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό, για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι Ελληνες θα έχουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να κατακτήσουν τους στόχους τους σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο χωρίς να μεταναστεύσουν.

Η ανάγκη να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα την επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιεστική. Πολύ περισσότερο, όταν σήμερα στην Ελλάδα η ανεργία στους νέους ξεπερνά το 50% –αρνητικό ρεκόρ για ολόκληρη την Ε. Ε.–, όταν οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν ξεπεράσει την πλήρη απασχόληση, όταν το brain drain γίνεται ολοένα πιο έντονο. Παρ’ όλα αυτά, το 70% των αποφοίτων Γυμνασίου επιλέγει το Γενικό Λύκειο θεωρώντας την επαγγελματική εκπαίδευση κατώτερη, την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση φτάνει στο 50%. Δικός μας στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να αποτελεί συνειδητή επιλογή για τους νέους ανθρώπους και όχι λύση ανάγκης, όπως σε μεγάλο βαθμό είναι σήμερα.

Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα δομικά προβλήματα που κρατούν την επαγγελματική εκπαίδευση χαμηλά, προβλήματα που επισημάνθηκαν πρόσφατα και από την έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ: τη χαμηλή ελκυστικότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων και την έλλειψη πληροφόρησης γι’ αυτά, τα υψηλά ποσοστά διαρροής μαθητών και σπουδαστών από την εκπαιδευτική διαδικασία, την πολυνομία, την έλλειψη θεσμικής σταθερότητας και την ασυνέχεια στον σχεδιασμό, τη χαμηλή διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τις συχνά μεγάλες ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές και τα κενά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η δική μας πρόταση είναι συγκεκριμένη:

Προτείνουμε την ενίσχυση της μαθητείας στους πραγματικούς χώρους εργασίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν εμπειρία και γνώσεις.Την ενεργότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στην εκπαιδευτική στρατηγική. Προτείνουμε την μεγαλύτερη αυτονομία των σχολών, την ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών, την άμιλλα ποιότητας μέσα από διαρκή αξιολόγηση με κριτήρια διαφανή και αδιάβλητα. Και βεβαίως, τη διεύρυνση της επανειδίκευσης με τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, του ΟΑΕΔ και ανεξάρτητων ιδιωτικών φορέων, προγραμμάτων που, αν σχεδιαστούν σωστά, είναι πολύτιμα τόσο για τους ήδη εργαζομένους όσο και για τους ανέργους, και ιδιαίτερα ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας που σήμερα ζουν το φάσμα του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενα είναι σίγουρο: Η βαθιά μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να περιμένει. Με όπλο τις ιδέες και τις προτάσεις μας, προχωράμε μπροστά για την αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου εργαλείου που μπορεί να αποδώσει σημαντικά και πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία μας.

*Αν. υπεύθυνος Τομέα Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας.