ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-XI-1937

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος επιθεωρεί την προεδρικήν φρουράν κατά την επίσκεψίν Του [4 Νοεμβρίου 1937] εις τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας [Αλμπέρ Λεμπρέν]. Οπισθέν Του, η Α.Β.Υ. ο Πρίγκηψ Ανδρέας και παρ’ αυτόν ο κ. Μπρακοννιέ, αρχηγός του Στρατιωτικού Οίκου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Λονδίνον, 9. – Η Α. Μ. ο Βασιλεύς της Ελλάδος εγευμάτισεν απόψε παρά τη Βασιλομήτορι Μαρία εις τα Ανάκτορα του Μαμπορόυ. Εις το γεύμα παρεκάθησαν επίσης οι Αγγλοι Βασιλείς και τα λοιπά μέλη της Βασιλικής Οικογενείας. […] Το «Νταίηλυ Πόστ» του Λίβερπουλ υπενθυμίζει ότι ο Βασιλεύς ήτο στενός φίλος του Βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου του Ε΄ και τονίζει ότι η επάνοδός Του εις τον θρόνον εθεωρήθη πολύτιμος επιρροή της Αγγλίας εις την Ανατολικήν λεκάνην της Μεσογείου.

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ: Συνελήφθη και παρεπέμφθη εις την ανάκρισιν η δακτυλογράφος του υπουργείου των Εξωτερικών Ελλη Ροδοκανάκη διότι εφωράθη παρέχουσα εις φίλον της ξένης εθνικότητος αντίγραφα εγγράφων, άτινα της εδίδοντο προς δακτυλογράφησιν. […] Ο ξένος φίλος της Ροδοκανάκη συνελήφθη επίσης και ευρίσκεται όπως και αυτή υπό προφυλάκισιν. [Σημ. «Φ»: Ο φίλος της Ροδοκανάκη ήταν ο Φινλανδός Γιοχάνες Χόρνυ].