ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13 και 14-IX-1937

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Λονδίνον, 12.- Οι εν Σαγκάη ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων μεταδίδουν τας τελευταίας λεπτομερείας της ηρωικής αμύνης των Κινέζων προ της Σαγκάης ήτις από της πρωίας της σήμερον (χθες) έπαυσε να είναι πλέον κινεζική, περιελθούσα, πλην της ζώνης της διεθνούς εκχωρήσεως υπό την κυριαρχίαν του ιαπωνικού στρατού [φωτογραφία], αφ’ ης οι τελευταίοι 3.500 υπερασπισταί του Ναντάο εισήλθον την νύκταν της Παρασκευής [12 Νοεμβρίου 1937] εις την ζώνην της διεθνούς εκχωρήσεως αφοπλισθέντες υπό των Γάλλων.

ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Βρυξέλλαι, 13.- Ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας διέψευσε την πληροφορίαν καθ’ ην η Ιαπωνία έκαμε πρότασιν εις την Διάσκεψιν των Βρυξελλών περί μεσολαβήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών εις την σινο-ιαπωνικήν σύρραξιν, πληροφορίαν την οποίαν ανέγραψεν ο αμερικανικός Τύπος.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Το αμίμητον κωμικόν ντουέττο Κοκκίνης – Μαυρέας, θριαμβεύει κάθε βράδυ εις την ωραίαν οπερέτταν του κ. Χρ. Κ. Χαιροπούλου «Η κυρία με τα ελαττώματα». Παίζουν [και] οι κ. κ. Δούκας, Χατζηχρίστος, Στολίγκας, Μανέλλης και αι κ. κ. Ρίτα Δημητρίου, Ρένα Ντορ, Δώρα Βος, συμμετέχει δε και αρτιώτατον μπαλέττο υπό την κ. Λιλήν Κοντονή.

ΚΟΥΜΑΡΑ: Εις κάθε αθηναϊκήν γωνίαν πωλούνται τα ωραιότατα «κούμαρα» της Πεντέλης. Οι πωληταί των κάμνουν χρυσές δουλειές, διότι η πελατεία του ευγεύστου αθηναϊκού φρούτου είναι άφθονος.