ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλλα μέτρα και σταθμά

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ορθολογικά και τηρούν τις υποχρεώσεις τους αντιμετωπίζουν έναν ιδιότυπο πόλεμο. Οι τράπεζες τους επιβάλλουν υψηλότερο επιτόκιο από τους ανταγωνιστές τους επειδή μπορούν –ακόμη– να πληρώνουν τις δόσεις τους. Διάφορες κρατικές υπηρεσίες τις στοχοποιούν επιβάλλοντάς τους εξοντωτικά πρόστιμα, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις, στον ίδιο κλάδο, λειτουργούν παραβιάζοντας κάθε κανονισμό ενώ παραμένουν στο απυρόβλητο. Οποιος πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η ανάπτυξη ζει σε άλλον πλανήτη. Απλώς θα καταστραφεί ό,τι έχει απομείνει από τον παραγωγικό ιστό της χώρας.