ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-XII-1937

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ: Λονδίνον, 13. – Τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αγγέλλουν ότι η πόλις του Νανκίν [πρωτεύουσα τότε της Κίνας] κατελήφθη ολοσχερώς υπό των ιαπωνικών στρατευμάτων περί ώραν 18ην (τοπική ώρα). Τη σχετικήν πληροφορίαν επιβεβαιοί επίσημον ανακοινωθέν του Πρακτορείου Ντομέυ.

ΜΕΤΑΞΑΣ, ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (Από συνομιλία του με τον Γ. Προκοπίου, τον Βικάτο και άλλους περί Κράτους και τεχνοτροπίας στη ζωγραφική). «Εγώ ως εκπρόσωπος του Κράτους εννοώ να υποστηρίξω την τέχνην. Το Κράτος το ελληνικόν, το σημερινόν θα υποστηρίξη την τέχνην όχι ωρισμένην τεχνοτροπίαν. Η τεχνοτροπία, η έκφρασις δηλ. διά μιας ωρισμένης τεχνικής είναι ζήτημα του καλλιτέχνου, ο οποίος εκπροσωπεί την τεχνοτροπίαν του αυτήν διά να της δώση όλην την δύναμιν που μπορεί, και αυτό δεν είναι ζήτημα του Κράτους. Επομένως έργον ιδικόν σας είναι να επιβληθήτε εις την κοινωνίαν διά της δυνάμεως και της αξίας των έργων σας, να επιβάλητε την αξίαν της τεχνοτροπίας σας. […] Ο καλλιτέχνης θ’ αγωνισθή διά του τρόπου του και έχει το δικαίωμα προς τούτο. Η κρίσις λοιπόν της αξίας της καλλιτεχνικής ανήκει εις την κοινωνίαν. Το Κράτος δεν δύναται να επεμβαίνει εις αυτήν την υπόθεσιν. Εγώ θα δώσω όλα τα μέσα ν’ αναπτυχθή η Τέχνη. Τώρα τι αρέσει εις τον α΄ ή στον β΄ κεχωρισμένως και προσωπικώς δεν είναι υπόθεσις Κυβερνητική. […].» [Σημ. «Φ»: Είναι αξιοσημείωτο το ότι ο Μεταξάς δεν αναφέρεται στη θεματική των δημιουργών, αλλά μόνο στην τεχνοτροπία τους. Ωστόσο, στην εποχή που είχε αναπτυχθεί στη Γερμανία η εκστρατεία κατά της «εκφυλισμένης τέχνης», οι απόψεις του Μεταξά δείχνουν να βρίσκονται στον αντίποδα].