ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-XII-1937

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, 20. – Καθ’ α ανεκοινώθη σήμερον εις την Βουλήν, εδόθη παραγγελία προς ναυπήγησιν πέντε καταδρομικών οκτώ χιλιάδων τόννων. Αγγέλλεται εξ άλλου εκ Βασιγκτώνος ότι το υπουργείον των Ναυτικών εζήτησεν από το Κογκρέσσον την αύξησιν των πιστώσεων διά τας ναυπηγήσεις κατά 50 εκατομμύρια δολλάρια. Διά των νέων πιστώσεων θα αρχίση η ναυπήγησις δύο μεγάλων θωρηκτών, τα οποία θα προστεθούν εις άλλα δύο άτινα έχουν εγκριθή ήδη, δύο ελαφρών καταδρομικών, οκτώ αντιτορπιλλικών, εξ υποβρυχίων και πολλών άλλων μικροτέρων σκαφών.

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ: Μόσχα, 20. – Το Πρακτορείον Τας μεταδίδει ότι τη 16ην Δεκεμβρίου το ανώτατον στρατοδικείον εξήτασε κεκλεισμένων των θυρών, συμφώνως προς τον νόμον της 1ης Δεκεμβρίου 1934, την υπόθεσιν των Γενίκιτζε, Καραχάν, Ορασελασβίλυ, Σομπολντάεφ, Λάρινε, Μέτελεφ Ζαούκερμαν και Στάιγκελ, κατηγορηθέντων επί προδοσία, τρομοκρατικαίς ενεργείαις και κατασκοπεία υπέρ ξένου κράτους. Πάντες οι κατηγορούμενοι, λέγει το Πρακτορείον Τας, ανεγνώρισαν τελείως την ενοχήν των. Το στρατοδικείον κατεδίκασε τους κατηγορουμένους εις τον διά τυφεκισμού θάνατον. Η απόφασις εξετελέσθη. Οι τυφεκισθέντες ήσαν όλοι ανώτεροι υπάλληλοι της Σοβιετικής Ενώσεως και του κομμουνιστικού κόμματος.

ΓΙΟΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ: Διά τας αρχάς Ιανουαρίου η «Ισραηλιτική Νεολαία» Αθηνών διοργανώνει φιλολογικόν μνημόσυνον του αλησμονήτου Ελληνοεβραίου ποιητού Γιοσέφ Ελιγιά. Θα ομιλήσουν Ελληνες λογοτέχνες διά τον άνθρωπον και το έργον του και Ισραηλίτιδες της Κοινότητος Αθηνών θα απαγγείλουν από τα εκφραστικώτερα ποιήματά του.