ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-XII-1937

80-chronia-prin-amp-8230-22-xii-1937-2224620

ΒΖΕΒΟΛΟΝΤ ΜΕΓΕΡΧΟΛΝΤ: Αι εφημερίδες «Πράβδα» και «Ισβέστια» ήρχισαν τας τελευταίας ημέρας βιαιοτάτην πολεμικήν εναντίον του θεάτρου Μέγερχολδ της Μόσχας. Το θέατρον τούτο ιδρύθη διά να προπαρασκευάση την δημιουργίαν καθαρώς σοβιετικής τέχνης, φαίνεται όμως ότι η προσπάθεια απέτυχεν. Αι εφημερίδες κατηγορούν τον διευθυντήν του θεάτρου ότι δεν ανεβίβασεν έργα εμπνεόμενα από τον σοβιετικόν ρεαλισμόν. Αντιθέτως, η προτίμησίς του εστράφη προς τα συμβολικά δράματα, πολλά των οποίων μάλιστα δεν συνεβιβάζοντο προς τας κομμουνιστικάς ιδέας. Η «Πράβδα» προσθέτει ότι ο διευθυντής του θεάτρου, ερωτηθείς διατί δεν ανεβίβαζε έργα με κομμουνιστικήν υπόθεσιν, απήντησεν ότι η σύγχρονος σοβιετική παραγωγή δεν είχε να παρουσιάση αξιόλογα έργα και τα θέατρα ήσαν ακατάλληλα.

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ: Παρίσιοι, 21.- Αγγέλλεται εκ Βαρκελώνης ότι κατά το εκδοθέν ανακοινωθέν τα κυβερνητικά [δημοκρατικά] στρατεύματα κατέλαβον το Τερουέλ. Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Ινταλέθιο Πριέτο επεβεβαίωσε την είδησιν ομιλών προς τους δημοσιογράφους. Αντιθέτως, το εκ Σαλαμάνκας [εθνικιστές] ανακοινωθέν βεβαιοί ότι τα εθνικά στρατεύματα επιτυχώς απέκρουσαν τον εχθρόν εις Τερουέλ, παρά τας απεγνωσμένας του επιθέσεις αίτινες εστοίχισαν εις αυτόν δέκα χιλιάδας νεκρών και τραυματιών κατά την από τριημέρου διαρκούσαν επίθεσιν. […] Δέκα ερυθρά αεροπλάνα κατερρίφθησαν. [Η μάχη του Τερουέλ –αποφασιστικής σημασίας στον ισπανικό εμφύλιο– έληξε στις 22 Φεβρουαρίου 1938 με νίκη των δυνάμεων του Φράνκο.]