ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 31.ΧΙΙ.1937

80-chronia-prin-stin-k-31-chii-1937-2225404

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ: Παρίσιοι, 30.- Πληροφορίαι εκ της γαλλο-ισπανικής μεθορίου αναφέρουν ότι καθ’ όλην την σημερινήν (χθεσινήν) ημέραν της Πέμπτης η μάχη εξηκολούθει μετ’ αδιαπτώτου πείσματος εις την περιοχήν του Τερουέλ, χωρίς κανείς των διαμαχομένων να δυνηθή να επιτύχη μέχρι της στιγμής οριστικόν τι αποτέλεσμα. Από της χαραυγής το εθνικιστικόν πυροβολείον συνεκέντρωσε καταιγιστικόν φονικόν πυρ εκ των στομίων 300 τηλεβόλων εναντίον των πρώτων ερυθρών γραμμών, ενώ τα εθνικά αεροπλάνα έρριπτον συνεχώς βόμβας κατά των αυτών θέσεων. Αν εν τοσούτω οι εθνικισταί κατώρθωσαν να κερδίσουν έδαφός τι βορείως και δυτικώς της πόλεως, δεν κατώρθωσαν όμως να συντρίψουν την πείσμονα αντίστασιν των αντιπάλων των. Η επίθεσις των στρατευμάτων του στρατηγού Φράνκο διεξάγεται εις μήκος 12 χιλιομέτρων. Είκοσι μεραρχίαι έχουν εμπλακεί εις τον αγώνα εκατέρωθεν, ήτοι 300.000 ανδρών, χιλιάδες πολυβόλων και 400 τηλεβόλα αντιπαρετάχθησαν εκατέρωθεν. Η μάχη διεξάγεται υπό θερμοκρασίαν οκτώ βαθμών υπό το μηδέν. [Στη φωτογραφία, άνδρες του αμερικανικού τάγματος εθελοντών Lincoln – Washington στα χιονισμένα χαρακώματα του Τερουέλ, τον Ιανουάριο του 1938.]

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ: Ανεχώρησαν χθες την εσπέραν εις Γερμανίαν οι κ.κ. Σαλταφέρης και Ανδρουλής, του Υπουργείου Εξωτερικών, ίνα υποβάλουν εις την Α.Β.Υ. την πργκήπισσαν Φρειδερίκην χαιρετισμόν της Κυβερνήσεως και συνοδεύσουν αυτήν ερχομένην εις Ελλάδα.

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ του αμυγδάλου η οκά δραχμ. 72. Μελομακάρονα με εκλεκτό μέλι Κεφαλληνίας η οκά δραχμ. 60. Τσουρέκια και βασιλόπηττες η οκά δραχμ. 56. Φρούτα γλασσέ η οκά δραχμ. 64. Κάστανα [γλασσέ] η οκά δραχμ. 80. Πτι-φουρ και σοκολατάκια η οκάς δραχμ. 72. Μπαζάρ, Στοά Αρσακείου.

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ χωρίς παράσιτα «Ελβίρα». Δρ. 2.800!! […] Εργοστασίου «Ελβίρα», Λήμνου 81. Αριθ. Τηλ. 82-502.

[ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ] REMINGTON. Π. Σολομός, Κοραή 5.

ΜΑΧΙΜ: Η Πρωτοχρονιάτικη Συγκέντρωσις του Καλού Κόσμου την Παρασκευήν στο Maxim. Εκπλήξεις, cotillon, έναρξις του διασήμου chanteur Domi Spada και του Trio Hawaien.