ΑΠΟΨΕΙΣ

Κακοπληρωτές

Υπόδειγμα διατριβής για το κόστος των λανθασμένων επιλογών, λόγω ιδεολογικών εμμονών, μπορεί, πλέον, να αποτελέσει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των πλειστηριασμών. Από τον Φεβρουάριο ξεκινούν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και από το Δημόσιο, με κατ’ αρχήν στόχο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι οποίοι, επί τόσον καιρό, εξαιτίας της στάσης της κυβέρνησης, απολάμβαναν ιδιότυπη ασυλία, εξαιρετικά επικίνδυνη για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, επομένως και της οικονομίας.