ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7.Ι.1938

80-chronia-prin-stin-k-7-i-1938-2226176

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ: Η πρωτεύουσα εξεδήλωσε χθες κατά τον συγκινητικώτερον, επιβλητικώτερον, λαμπρότερον τρόπον την χαράν της υποδεχομένη την Υψηλήν μνηστήν της Α.Β.Υ. του Διαδόχου Παύλου. […] Εις τας 5 το απόγευμα η βασιλική αμαξοστοιχία εισήλθεν εις τον σταθμόν [Λαρίσσης]. Πριν όμως το πυροβολείον του Λυκαβηττού αρχίση να χαιρετά διά των 21 κανονιοβολισμών την άφιξιν της Υψηλής μνηστής οι πλημμυρούντες τα υψώματα προ του σταθμού, υπό δριμύ ψύχος, είδαν την βασιλικήν αμαξοστοιχίαν (φωτογραφία) να προχωρή, κεκοσμημένη με τον ελληνικόν θυρεόν και το στέμμα και με γυρλάντες που έφερον τα εθνικά χρώματα και έδωσαν το σύνθημα. Επί πολλά συνεχή λεπτά της ώρας όλος ο κόσμος εκείνος εχειροκρότει, επευφήμει, εζητωκραύγαζε, ανυπομονούσε να ιδή, να χειροκροτήση, να χαρή, να ευχηθή την μέλλουσαν Βασίλισσάν του. […].

Κ. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ:  (Τα νέα βιβλία). Κ. Γ. Καρυωτάκη: Απαντα. Εμμετρα και πεζά. Προλογικαί εισαγωγικαί μελέται των κ.κ. Χαρ. Σακελλαριάδη, Κλ. Παράσχου και Τέλλου Αγρα. Σχ. 8ον. Σελ. 328. Δρ. 85. Αθήνα 1938.

ΒΑΡΙΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ:  (Τα νέα βιβλία). Βάσου Βαρίκα: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Μελέτη. Εκδ. Γκοβόστη. Σχ. 8ον. Σελ. 106.

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:  (Τα νέα βιβλία). Απόστολου Μελαχρινού: «Απολλώνιος». Λυρικό δράμα με σκίτσα του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου. Εκδοσις «Κύκλου». Αθήνα 1938. Σχ. 8ον. Σελ. 66.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:  (Αγγελία βιβλίου). «Μαρξιστικαί ουτοπίαι» [Σημ. «Φ»: Ο Κυριάκης υπήρξε ανοικτά χιτλερικός και συνεργάτης των Γερμανών. Κατέφυγε το 1944 στη Γερμανία. Σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο Βερολίνο το 1945.]