ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-13-i-1938-2227551

ΤΟ «ΑΝΑΚΤΟΒΟΥΛΙΟ» ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ: Μόσχα, 12.- Σήμερον συνήλθεν εις την άλλοτε αίθουσαν του Θρόνου των Τσάρων εις τα Ανάκτορα του Κρεμλίνου η νέα σοβιετική Βουλή. Την προεδρικήν έδραν κατείχεν ο ακαδημαϊκός βιολόγος Μπαχ, ηλικίας 81 ετών, όστις και εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του Σώματος. Ο Στάλιν προσήλθεν εις την συνεδρίασιν [φωτογραφία] συνοδευόμενος και υπό των νεοεκλεγέντων επιτρόπων.

ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Παρίσιοι, 12.- Καθ’ ά ανεκοινώθη τουλάχιστον πεντακόσια εκατομμύρια φράγκων συμπληρωματικών πιστώσεων εχορηγήθησαν υπό της γαλλικής Κυβερνήσεως διά την επιτάχυνσιν των ναυπηγήσεων διά το έτος 1938. Συμφώνως προς το νέον πρόγραμμα θα ναυπηγηθούν έν εισέτι θωρηκτόν, δύο αεροπλανοφόρα, έν καταδρομικόν, έξ τορπιλλοβόλα και πέντε υποβρύχια. [Σημ. «Φ»: Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Καμίγ Σωτάν του Λαϊκού Μετώπου με υπουργό Πολέμου τον Εντουάρ Νταλαντιέ· Η κυβέρνησή του έπεσε στις 14 Ιανουαρίου 1938 για να τον διαδεχθεί ο προκάτοχος του αξιώματος Λεόν Μπλουμ.]

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: Λονδίνον, 12.- Αγγέλλεται ότι η αγγλική Κυβέρνησις απεφάσισε να καταστήση ισχυράς ναυτικάς βάσεις εις τας πόλεις Φρη Τάουν και Καίηπ της Νοτίου Αφρικής. […] Θα προστατευθούν αι θαλάσσιαι οδοί διά της Νοτίου Αφρικής.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ: Ανεχώρησε [εξ Αθηνών, όπου είχε έλθει για τους γάμους Παύλου και Φρειδερίκης] χθες την εσπέραν σιδηροδρομικώς εις Ευρώπην ο υιός του πρίγκηπος Ανδρέου πρίγκηψ Φίλιππος.