ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-17-i-1938

ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Γενεύη, 16.- Η εκτελεστική επιτροπή του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου απεφάσισε να απευθύνη έκκλησιν προς την ΚΤΕ διά να ζητήση την προστασίαν της επί του Ιουδαϊκού πληθυσμού της Ρουμανίας. Επίσης απηύθυνε διακήρυξιν προς τους εν Αμερική Εβραίους, διά της οποίας διαμαρτύρεται εναντίον τών κατά των ομοεθνών των διώξεων υπό της νέας ρουμανικής Κυβερνήσεως. Η εκτελεστική επιτροπή διεμαρτυρήθη ωσαύτως διά τον σχεδιαζόμενον εκρουμανισμόν 500.000 Εβραίων. Επίσης εκφράζει φόβους διά την εκ της χώρας εκδίωξιν 200.000 Εβραίων, περί των οποίων ωμίλησεν ο Βασιλεύς Κάρολος εις πρόσφατον συνέντευξίν του.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ:  (Τα νέα βιβλία.) Κ. Γ. Καρυωτάκη: «Απαντα, έμμετρα και πεζά» Προλογικαί εισαγωγικαί μελέται των κ.κ. Χαρ. Σακελλαριάδη, Κλ. Παράσχου και Τέλλου Αγρα. Ογκώδης τόμος. Σχ. 8ον. Σελ. 328, δρ. 85, Αθήνα 1938. Εκδόσεις Γκοβόστη.

O Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΧΑΜΣΟΥΝ:  (Από ρεκλάμα.) Ενα φιλολογικό γεγονός. Ο Κνουτ Χάμσουν μεταφρασμένος από τον Βάσο Δασκαλάκη. Εκδοση Γραφείου Πνευματικών Υπηρεσιών. Θα βγουν σε σειρές τα ωραιότερα μυθιστορήματα του μεγάλου Νορβηγού, δοσμένα αριστοτεχνικά στα ελληνικά από τον συγγραφέα των «Ξεριζωμένων» και φίλο του. Σειρά πρώτη (τόμοι 6). 1. «Ο Παν» 2. «Καρποί της γης» 3. «Φθινοπωρινά άστρα» 4. «Το ύστατο κεφάλαιο». […].