ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-26-i-1938-2229874

CLEMENT ATTLEE, ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Λονδίνον, 25.- Αντιπροσωπεία των εργατικών σωματείων καθώς και των εν τη Βουλή μελών του Εργατικού κόμματος, υπό τον κ. Ατλυ (φωτογραφία), μετέβη σήμερον εις τον Πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν, ενώπιον του οποίου εξέθεσε τας απόψεις του Εργατικού κόμματος επί της καταστάσεως ήτις εδημιουργήθη εν τη Απω Ανατολή συνεπεία της σινοϊαπωνικής συρράξεως. […] Τα υπό της αντιπροσωπείας προταθέντα μέτρα είναι: απαγόρευσις της συνάψεως δανείων και παροχής πιστώσεων προς την Ιαπωνίαν, αποκλεισμός των εξ Ιαπωνίας προερχομένων εμπορευμάτων καθώς και απαγόρευσις εξαγωγής πολεμικού υλικού εις την χώραν ταύτην.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Λονδίνον, 25.- Πληροφορίαι εκ Σαν Πέντρο της Καλιφορνίας βεβαιούν ότι διεξάγονται εκεί μυστικά γυμνάσια του αμερικανικού στόλου εις τα οποία μετέχουν άνω των εκατόν αμερικανικών πολεμικών. Αι ασκήσεις αύται αποτελούν το προπαρασκευαστικόν στάδιον των μεγάλων γυμνασίων άτινα θα διεξαχθούν εις τον Ειρηνικόν μεταξύ των ακτών της Καλιφορνίας, των νήσων Χαβάι και των ακτών της Αλάσκας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ TELEFUNKEN: Θα ιδρυθούν τέσσαρες ραδιοφωνικοί σταθμοί εις Αθήνας, Θεσσαλονίκην και Κέρκυραν. Εμονογραφήθη χθες σχετική συμφωνία.

ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Αύριον εις την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν η πρώτη φυσιολατρική διάλεξις της «Υπαιθρίου Ζωής» με ομιλητήν τον κ. Λίνον Πολίτην και θέμα: «Αρχαίαι θεότητες της Φύσεως».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ: Την Τρίτην 1ην Φεβρουαρίου η διακεκριμένη καλλιτέχνις του πιάνου κ. Αλίκη Λυκούδη δίδει ένα ρεσιτάλ έργων του γνωστού Ελληνος μουσουργού Πονηρίδη. […].