ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-3-ii-1938-2231381

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σήμερον την 7ην μ.μ. ο καθηγητής της Δημοσίας Οικονομίας κ. Αγγελος Αγγελόπουλος θα κάμη εν τη αιθούση τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών το εναρκτήριον αυτού μάθημα με θέμα: «Η οικονομική και κοινωνική αποστολή της δημοσιονομικής πολιτικής».

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Λονδίνον, 2.- Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώϋτερ εκ Καΐρου, η αιγυπτιακή Βουλή διελύθη σήμερον διά βασιλικού διατάγματος. […] Ο Ναχάς πασσάς μετά των ανηκόντων εις το κόμμα της Ουάφντ βουλευτών εγκατέλειψε το κτίριον της Βουλής, απηύθυνε δε εκ Λέσχης Σααντή, όπου μετέβη κατόπιν, αναφοράν προς την Α. Μ. τον Βασιλέα ζητών όπως η διενέργεια των εκλογών ανατεθή εις άχρουν Κυβέρνησιν. Αι εκλογαί θα ενεργηθούν εντός δύο μηνών, την 12ην Απριλίου.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ»: Λονδίνον, 2.- Τηλεγραφήματα ληφθέντα εκ Γιβραλτάρ ανήγγειλαν ότι δύο [βρετανικά] θωρηκτά αποσπασθέντα χθες εκ της μοίρας του Ατλαντικού το «Σούθαμπτον» φέρον το σήμα του Αντιναυάρχου Κέλβερτ και το «Νιούκαστελ» διήλθον εκείθεν και κατευθύνονται προς Βαλένθιαν. Ο κατάπλους των δύο θωρηκτών εις τα ισπανικά παράλια, θεωρείται ως συνδεόμενος αμέσως με τα πρώτα μέτρα τα οποία λαμβάνει η αγγλική Κυβέρνησις μετά την καταβύθισιν του «Ενδυμίωνος». Ο ναύαρχος Κέλβερτ θα παραλάβη την διοίκησιν της δυτικής Μεσογείου από τον αντιναύαρχον Κάνιγκαμ, κυβερνήτην του θωρηκτού «Χουντ» το οποίον αποπλεί αύριον διά Μάλταν.