ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5 και 6-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-5-kai-6-ii-1938-2231870

ΑΠΟ ΔΕΚΑΝΕΥΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: Παρίσιοι, 4.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου, ότι ο Καγκελλάριος Χίτλερ υπέγραψε το κάτωθι διάταγμα το οποίον ρυθμίζει οριστικώς το ζήτημα της ανωτάτης διοικήσεως των ενόπλων δυνάμεων. «Η διοίκησις όλων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας θα ασκήται από τούδε απ’ ευθείας υπ’ εμού. Η κεντρική διοίκησις των ενόπλων δυνάμεων η οποία υφίστατο μέχρι τούδε ως το ανώτατον σώμα διοικήσεως των ενόπλων δυνάμεων θα τεθή υπό την άμεσον διεύθυνσίν μου και θα αποτελέση το στρατιωτικόν μου επιτελείον. […]». Δι’ ετέρου Διατάγματος ο Στρατηγός Γκαίριγκ προήχθη εις δεύτερον στρατάρχην του Ράιχ και διατηρεί την διοίκησιν των αεροπορικών δυνάμεων. […]. Ο Στρατηγός Κάιτελ διωρίσθη αρχηγός του νεοϊδρυθέντος ανωτάτου σώματος διοικήσεως του γερμανικού στρατού.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Παρίσιοι, 5.- Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι οι αμερικανικοί διπλωματικοί κύκλοι σχολιάζοντες τα εν Γερμανία γεγονότα παρατηρούν ότι η πλήρης συγκέντρωσις της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας θα διευκολύνη την εφαρμογήν του εθνικοσοσιαλιστικού προγράμματος και θα έχη ως συνέπειαν την σύσφιγξιν των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας.

MEDIA LUZ:  (Ρεκλάμα.) Το πλέον πρωτότυπο ρεστωράν – ντάνσινγκ. Φωκίωνος Νέγρη και Επτανήσου (στάσις Λεβίδου). Media Luz. Εναρξις Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου [1938]. [Σημ. «Φ»: Πρόκειται για το μπαρ που κατέστησε θρυλικό ο Λουκιανός Κηλαηδόνης με τον υπέροχο ομότιτλο δίσκο του τo 1976.]