ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-8-ii-1938-2232324

H ΓEΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: Παρίσιοι, 7.- Τα τελευταία γεγονότα της Γερμανίας [ανάληψη από τον Χίτλερ όλης της στρατιωτικής ηγεσίας] αποτελούν το κύριον θέμα των σχολίων του παγκοσμίου Τύπου. Η γενική εντύπωσις είναι ότι αι υπό του καγκελλαρίου Χίτλερ ενεργεθείσαι ευρύταται μεταβολαί τόσον εις τον στρατόν όσον και εις την διπλωματίαν δεν είναι άσχετοι προς τον νέον προσανατολισμόν, τον οποίον του Τρίτον Ράιχ πρόκειται να ακολουθήση εις την εξωτερικήν και εσωτερικήν πολιτικήν του. […] Οι εν Βερολίνω ανταποκριταί των γαλλικών εφημερίδων επιμένουν ότι [η κρίσις] οφείλεται εις την από καιρού σοβούσαν διαφωνίαν των στρατιωτικών κύκλων προς τα αδιάλλακτα μέλη του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. […] Παρετηρήθη εσχάτως ωρισμένη τις κίνησις. […]. Ο γερμανικός όμως Τύπος τονίζει ότι αι εκδηλούμεναι ανησυχίαι είναι υπερβολικαί και ότι η υγιής Κοινή Γνώμη της Ευρώπης θα αντιληφθή ταχέως την πραγματικήν έννοιαν της μεταβολής, η οποία αποτελεί μίαν ακόμη συμβολήν εις την παγίωσιν της ειρήνης.

ΡΕΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Βελιγράδιον, 7.- Ο ραδιοφωνικός σταθμός Βελιγραδίου θα μεταδώση σήμερον ώραν 20.30 Βελιγραδίου συναυλίαν της Ρέννας Κυριακού.