ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-9-ii-1938-2232540

ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Η Α.Β.Υ. ο Πρίγκιψ Νικόλαος, του οποίου η κατάστασις είχεν επιδεινωθή από της εσπέρας της παρελθούσης Κυριακής [6 Φεβρουαρίου 1938] υπέκυψε την 11.57΄ πρωινήν της χθες εις το μοιραίον. […] Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου εξήρεν ιδιαιτέρως διά μακράς ανακοινώσεώς του την προσωπικότητα του εκλιπόντος Πρίγκιπος.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΔΙΑΔΗΣ: Υπέκυψε χθες μετά πολύμηνον ασθένειαν ο αντιναύαρχος εν αποστρατεία και υπουργός των Οικονομικών Περικλής Ρεδιάδης. […] Εκτός της μεγάλης ναυτικής και πολιτικής του δράσεως υπήρξε συγγραφεύς πολλών έργων επί θεμάτων ναυτικών, αρχαιολογικών, αλλά κυρίως οικονομολογικών, εις την μελέτην των οποίων είχεν αφοσιωθή εξ ολοκλήρου. Συνέγραψε μεταξύ άλλων «Περί ναυτικής πυξίδος», «Περί της εν Σαλαμίνη ναυμαχίας», «Περί της ναυμαχίας της Γιουτλάνδης», «Περί του εξ Αντικυθήρων αστρολάβου», «Περί της χρησιμοποιήσεως των υποβρυχίων», «Θεωρία της δημοσίας οικονομίας» […].

COMEDIAN HARMONISTS: Σήμερον εις το θέατρον «Ολύμπια» θα δοθή η πρώτη συναυλία του παγκοσμίου φήμης Φωνητικού Κουιντέτου των Κομέντιαν Χάρμονιστις. Το μοναδικόν αυτό καλλιτεχνικόν συγκρότημα […] θα εκτελέση κατά τρόπον πρωτότυπον και αριστοτεχνικόν πλείστα ωραιότατα έργα, τραγούδια γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, μιμήσεις ορχηστρών Νέγρων και αμερικανικών τζαζ τας οποίας αποδίδουν με μεγάλην αρμονικότητα και χιούμορ και με ρυθμόν και χρόνον ευγενικόν και αριστοκρατικόν. […].

«ΚΑΘΑΡΙΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Αύριον Πέμπτην εις τα «Ολύμπια» υπό την προστασίαν της Α.Ε. του υπουργού-διοικητού Κ. Κοτζιά, του δημάρχου Αθηναίων κ. [Αμβροσίου] Πλυτά και της Επιτροπής Αθηναϊκών Εορτών, δίδεται μία βραδυά καθάριου Δημοτικού τραγουδιού, με εκτελεστάς την Δίδα Φρόσω Κοκόλα και τον κ. Αλκην Παπακωνσταντίνου.