ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-13-ii-1938-2233247

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΣΛΟΥΣ: Παρίσιοι, 12.- Κατάπληξιν προεκάλεσεν ενταύθα η όλως απροόπτως γενομένη συνάντησις του κ. Χίτλερ μετά του Αυστριακού καγκελλαρίου κ. Σούσνινγκ εις την διαμονήν του πρώτου εις Ομπερσάλτσμπουργκ παρά τω Μπερχτεσγκάντεν (φωτογραφία). Κατά τα εκ Βερολίνου τηλεγραφήματα ο Αυστριακός καγκελλάριος κ. Σούσνινγκ μετά του υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας κ. Σμιτ έφθασαν εκεί προσκληθέντες υπό του κ. Χίτλερ. […] Η συνομιλία εις την οποίαν παρίστατο ο φον Ρίμπεντροπ και ο εν Βιέννη Γερμανός πρεσβευτής φον Πάπεν διήρκεσε επί 2½ ώρας. […] Περί της συναντήσεως και των θεμάτων τα οποία θα συνεζητούντο –τονίζεται εν Βερολίνω– ήτο απολύτως ενήμερος και ο κ. Μουσσολίνι. […] Κατά τας ιταλικάς απόψεις η Αυστρία απέβη ο ενωτικός κρίκος μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, ως αποτελούσα εν εκ των τμημάτων του Αξονος.

ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Αρραβών μετ’ εμποδίων». Από αύριον εις τους κινηματογράφους Κρόνος και Αττικόν.

Γ. ΜΟΥΛΛΑΣ: Σήμερον το απόγευμα θα δοθή εις τα «Ολύμπια» ο «Φάουστ» με πρώτην εμφάνισιν του εκλεκτού μας βαθυφώνου κ. Γ. Μουλλά.