ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18.ΙI.1938

80-chronia-prin-stin-k-18-ii-1938-2233959

ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ: Βερολίνον, 17.- Ο υπουργός των Εσωτερικών της Αυστρίας κ. Ινκαρ έφθασε σήμερον ενταύθα επιβαίνων ιδιαιτέρου οχήματος το οποίον είχε προσαρτηθή εις την ταχείαν αμαξοστοιχίαν Βιέννης – Βερολίνου. […] Εκ μέρους του Χίτλερ υπεδέχθη τον κ. Ινκαρ ο αρχηγός των τμημάτων εφόδου [SS] κ. Χίμλερ. Περί την μεσημβρίαν έσχε τετράωρον συνομιλίαν μετά του Καγκελλαρίου Χίτλερ. […] Η απ’ ευθείας άμεσος επικοινωνία των δύο Κυβερνήσεων αποτελεί λογικώς ένα εκ των σημαντικωτέρων όρων διά την μελλοντικήν ανάπτυξιν των αυστρογερμανικών σχέσεων και την εφαρμογήν της παγγερμανικής των δύο Κρατών. […] Κατ’ ειδήσεις εκ Βιέννης οι αρμόδιοι κύκλοι βεβαιούν ότι ο κ. Ινκαρ μετέβη εις Βερολίνον όχι τόσον ως μέλος της Κυβερνήσεως όσον υπό την ιδιότητα του αρχηγού [ναζιστικής] οργανώσεως, η οποία αποβλέπει εις την ειρήνευσιν μεταξύ των δύο γερμανικών λαών. (Σημ. «Φ»: Σε λιγότερο από έναν μήνα, ο Ινκαρ παραδίδει την Αυστρία στον Χίτλερ. Το 1946 καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται.)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Λονδίνον, 17.- Εις μίαν των αιθουσών της Βουλής των Κοινοτήτων συνήλθε σήμερον η κοινοβουλευτική επιτροπή του Συντηρητικού κόμματος και συνεζήτησε την δημιουργηθείσαν εν Αυστρία κατάστασιν. Η επιτροπή κατέληξεν εις την διαπίστωσιν ότι η ξενική (σ.σ. γερμανική) ανάμιξις εις τα εσωτερικά της Αυστρίας αποτελεί κίνδυνον διά την ειρήνην της Ευρώπης. […] Η Αγγλία μη αντιτιθεμένη εις την ειρηνικήν διείσδυσιν της επικρατεστέρας δυνάμεως, δεν θα ηνείχετο παρά ταύτα εδαφικάς μεταβολάς, μη προβλεπομένας υπό των συνθηκών ειρήνης.

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 17.- Τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης αγγέλλουν ότι ισχυρά μηχανοκίνητα του ιαπωνικού στρατού συναντούν απεγνωσμένην αλλ’ επίμονον κινεζικήν αντίστασιν εις τον τομέα του Κιτρίνου ποταμού. […] Αλλα τηλεγραφήματα εκ Χανκόυ βεβαιούν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα έφθασαν εις την βόρειον όχθην του Κιτρίνου ποταμού βορείως του Καζίνγκ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ: Την 25ην τρέχ. εις το «Δημοτικόν» Πειραιώς, δίδεται υπό της Νέας Δραματικής Σχολής η «Αγία Βαρβάρα» του κ. Σωτ. Σκίπη.