ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι αξίες της Ευρώπης

Η ισχύς της Ε.Ε. απορρέει κυρίως από τις αξίες της, είναι περισσότερο ήπια παρά στρατιωτική. Το κράτος δικαίου και η προστασία της δημοκρατίας αποτελούν τα θεμέλια της Ευρώπης. Ορθώς, συνεπώς, η Γερμανία ζητεί από όλα τα μέλη της Ε.Ε. να σεβασθούν αυτές τις αξίες. Αλλά και για την Ελλάδα είναι σημαντικό, γιατί η Ε.Ε. δεν είναι μόνο κονδύλια και γραφειοκρατία, αλλά και αξίες και θεσμοί.