ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-II-1938

80-chronia-prin-amp-8230-28-ii-1938-2236059

O JACQUES DE LACRETELLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: (Από συνέντευξη στον Paul Auroch.) « […] Δεν αγαπώ μόνον την Ελλάδα διά την ωραιότητα του τοπίου και διά τας αναμνήσεις που μου έχει αφίσει. Αγαπώ την Ελλάδα και διά τον θαυμάσιον λαόν της ο οποίος γνωρίζει να είναι νέος και προσηλωμένος εις το παρελθόν. Θαυμάζω το μεγάλο εθνικόν αίσθημα που στηρίζεται εις την μόρφωσίν του. […] Ονειρεύομαι τη στιγμή που κοντά στα αρχαία ερείπια θα βρίσκωμαι ολομόναχος εμπρός στον Ομηρο και τους συντρόφους του. […] Θεωρώ τον Αισχύλο ως τον μεγαλύτερο των Ελλήνων συγγραφέων, είναι ο τραγικώτερος. Εις τον “Προμηθέα’’, μου φαίνεται ότι παρουσιάζει την φιλοσοφικήν σκέψιν εις όλην της την ωραιότητα, εις όλην την μεγαλοπρέπειαν του ανθρώπου, ο οποίος επαναστατεί εναντίον των θεών… […].»

ΣΚΙΠΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ: (Δημοσιεύεται το Α΄ μέρος διάλεξης του Σωτήρη Σκίπη για τον Κώστα Κρυστάλλη όπου αναφέρονται διάφορα, αβασίμως, εγκωμιαστικά τρίτων μελετητών-θαυμαστών του ελάσσονος ποιητή.)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ: Λονδίνον, 27.- Τηλεγραφούν εκ Τόκιο, ότι το Μέγα Ιαπωνικόν Κίνημα, σκοπός του οποίου είναι η πνευματική επιστράτευσις του έθνους ενεκαινιάσθη προχθές μετά μεγάλης επιβλητικότητος. Περί τα 150 γνωστότατα πρόσωπα πολλά των οποίων απόστρατοι αξιωματικοί, φέροντες την στολήν των μετέβησαν εις το Ιερόν του Μέιτζι την πρωίαν και προσευχήθησαν.